Tài liệu, giáo trình

Tải bộ giáo trình tiếng Hàn Yonsei 6 quyển

Tải bộ giáo trình tiếng Hàn Yonsei 6 quyển: Giáo trình tiếng Hàn Yonsei được các giáo sư ngôn ngữ của trung tâm Hàn ngữ Yonsei – Đại học Yonsei biên soạn. Đại học Yonsei là 1 trong những trường đại học TOP đầu Hàn Quốc. Đồng thời cũng là trường đào tạo ngoại ngữ hàng đầu. Giáo …

Tải bộ giáo trình tiếng Hàn Yonsei 6 quyển Read More »

A. 안녕하세요? 저는 박준영입니다.

B. 안녕하세요? 제 이름은 흐엉입니다.

    박준영 씨는 한국 사람입니까?

A. 네, 한국 사람입니다.

    흐엉 씨는 말레이시아 사람입니까?

B. 아니요, 저는 베트남 사람입니다.

 

[contact-form-7 id="5b4a51d" title="Ghi chú"]