Giáo trình tiếng Việt dành cho người Hàn

tieng viet danh cho nguoi han

Bộ giáo trình “Tiếng Hàn theo tiêu chuẩn” 맞춤 한국어 베트남어권 là bộ sách song ngữ Hàn Việt được soạn dành cho các em thiếu nhi đang học Tiếng Hàn ở Việt Nam.

Giáo trình bao gồm 6 quyển, kiến thức đi từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung cơ bản của giáo trình này là các từ vựng và các chủ đề về giao tiếp cơ bản trong tiếng Hàn và cùng học văn hóa.

Tài file sách pdf + mp3

Quyển 1: Download

Quyển 2: Download

Quyển 3: Download

Quyển 4: Download

Quyển 5: Download

Quyển 6: Download

Tham gia fanpage tự học và thảo luận trao đổi về tiếng Hàn: https://www.facebook.com/trangtienghan


Nguồn sưu tầm Internet

Chia sẽ bài viết này