Tất cả về cách viết câu tiếng Hàn

문장 쓰기 의 모든 것 1

한국어 문장 쓰기 의 모든 것 (Tất cả về cách viết câu tiếng Hàn)

Trình bày các vấn đề thực hành cụ thể đồng thời giải thích các đặc điểm của ngôn ngữ Hàn Quốc để bạn có thể viết câu chính xác và phong phú, bước đầu tiên trong việc viết văn. Các câu hỏi luyện tập được sắp xếp theo từng giai đoạn để bạn có thể quen với việc viết một cách tự nhiên. Sau phần luyện viết cơ bản này, bước tiếp theo là mở rộng từng câu theo kiểu câu, cách diễn đạt nội dung, luyện đề cho từng kiểu, nội dung.

Tài file sách pdf

Tham gia fanpage tự học và thảo luận trao đổi về tiếng Hàn: https://www.facebook.com/trangtienghan


Nguồn sưu tầm Internet: vn1lib

Chia sẽ bài viết này