Giáo trình kyunghee pdf

Giáo trình Kyunghee pdf


Giáo trình Kyunghee pdf:

Giáo trình Kyunghee là bộ tài liệu tiếng Hàn mẫu mực về ngữ pháp, từ sơ cấp đến cao cấp, mỗi 1 bài học sẽ có đầy đủ các mục liệt kê ngữ pháp cơ bản, ví dụ đi kèm bài tập thực hành cho người học được luyện tập chủ điểm ngữ pháp đó nhiều hơn, nhanh chóng thuần thục và vận dụng cấu trúc ngữ pháp đó tốt hơn. Được phát hành bởi trường đại học Kyunghee lừng danh tại xứ sở kim chi.

Đại học Kyunghee được biết đến với bộ giáo trình tiếng Hàn cực kỳ bài bản và nhiều đoạn văn bổ ích đề cập đến văn hóa, xã hội Hàn Quốc. Bộ giáo trình Kyunghee được đánh giá là một trong những giáo trình có nội dung đa dạng và nhiều điểm ngữ pháp nhất trong các tài liệu tự học tiếng Hàn tại nhà hiện nay.

Bộ giáo trình Kyunghee bao gồm 6 quyển chia làm 3 cấp độ:

  • Trình độ sơ cấp: 초급I, 초그II (Sơ cấp 1, sơ cấp 2)
  • Trình độ trung cấp: 중급I, 중급II (Trung cấp 1, trung cấp 2)
  • Trình độ cao cấp: 고급I, 고급II (Cao cấp 1, cao cấp 2)

⨠ Xem ưu đãi khóa học tiếng Hàn giao tiếp

⨠ Xem thêm tài liệu tiếng Hàn

👉 Giáo trình Kyunghee pdf: Download


Mô tả:

한국어교육 현장에서 가장 널리 쓰이고 있는 기능(skills) 통합형 교재는 ‘말하기, 듣기, 읽기, 쓰기’ 기능을 통합적으로 제시함으로써 효율적인 교수-학습을 유도하고 나아가 균형적이고 종합적인 언어 능력 발달을 이루는 것을 목표로 하고 있다. 

본 교재는 한국어 기능 분리형 교재는 네 가지 언어 기능을 독립적으로 제시하여 학습자가 해당 언어 기능에 초점을 두고 언어가 사용되는 실제 환경에 몰입하여 해당 기능을 분명하게 이해하고 표현하는 데에 도움을 줄 것이며, 또한 학습자의 학습 목적과 요구에 따라 언어 기능을 선택하고 집중하게 함으로써 좀 더 효과적인 한국어 학습을 가능하게 할 것이다.

교수자의 측면에서는 그간 통합 교재에서 소홀히 여겨진 각각의 언어 기능에 대한 전문화된 교수 능력을 제고하게 될 것이며 나아가 기능별 언어 교육 전문가를 양성함으로써 국내외 한국어 교육의 새로운 전환점이 될 것으로 기대한다.

국립국어원에서 발간한 『국제통용 한국어 교육 표준 모형』에 기반하여 언어의 요소와 의미·기능을 배치하여 한국어 교육의 표준적인 내용을 담아내고자 하였다. 또한 기능(functions)과 주제가 단순히 나열되는 것이 아니라 순환되는 구조를 가지되 중복을 피하고자 노력하였고 학습자의 학습에 대한 동기와 흥미가 유지될 수 있도록 사진, 삽화 등을 배열하는 데

Được dịch từ google dịch: Sách giáo khoa tích hợp kỹ năng được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc nhằm mục đích dạy-học hiệu quả và đạt được sự phát triển toàn diện và cân bằng khả năng ngôn ngữ bằng cách trình bày các chức năng ‘nói, nghe, đọc và viết’ theo cách tích hợp.

Trong cuốn giáo trình này, giáo trình phân tách chức năng ngôn ngữ tiếng Hàn trình bày bốn chức năng ngôn ngữ một cách độc lập, để người học có thể tập trung vào chức năng ngôn ngữ và đắm mình trong môi trường thực tế mà ngôn ngữ được sử dụng, giúp hiểu và diễn đạt rõ ràng chức năng, nó cũng sẽ cho phép học tiếng Hàn hiệu quả hơn bằng cách cho phép người học lựa chọn và tập trung vào các chức năng ngôn ngữ theo mục tiêu và nhu cầu học tập của họ.

Về phía giáo viên hướng dẫn, hy vọng khả năng giảng dạy chuyên biệt cho từng chức năng ngôn ngữ vốn bị bỏ quên trong sách giáo khoa tích hợp sẽ được nâng cao và hơn nữa đây sẽ là một bước ngoặt mới trong giáo dục tiếng Hàn trong và ngoài nước bởi nuôi dưỡng các chuyên gia giáo dục ngôn ngữ cho từng chức năng.

Dựa trên 『Mô hình Tiêu chuẩn Quốc tế về Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc』 do Viện Ngôn ngữ Quốc gia Hàn Quốc xuất bản, các yếu tố, ý nghĩa và chức năng của ngôn ngữ đã được sắp xếp để chứa đựng các nội dung tiêu chuẩn của giáo dục Hàn Quốc. Ngoài ra, các chức năng và chủ đề không được liệt kê đơn giản mà có cấu trúc tuần hoàn, nhưng cố gắng tránh trùng lặp. Bạn có thểm tham khảo file giáo trình Kyunghee pdf link trên.


Bài viết liên quan:

Theo dõi Fanpage để nhận chia sẽ bài mới nhất!
Nguồn giáo trình Kyunghee pdf: https://vi.b-ok.asia/book/11016418/1396ef

Chia sẽ bài viết này