ĐIỀU KHOẢN

TRANG TIẾNG HÀN

Website: www.trangtienghan.com

– Những tài liệu, giáo trình, hình ảnh được sưu tầm từ internet và chia sẽ tới người dùng mục đính giúp người dùng có nguồn tài liệu học tốt hơn, chúng tôi không dùng nó để kinh doanh thương mại. vì vậy nếu có xẩy ra tranh chấp bản quyền tác giả, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ.

– Những tài liệu, giáo trình được tải từ trang website www.trangtienghan.com các bạn chỉ sử dụng cho mục đích học tập cá nhân, không được phép sử dụng kinh doanh thương mại.