Du học Hàn Quốc

Du học hàn quốc, dịch vụ làm visa, visa du học hàn quốc, du học hàn quốc là gì, hướng dẫn làm visa du học

cam-nang-du-hoc-han-quoc-trangtienghan

Cẩm nang du học Hàn Quốc

Cẩm nang du học Hàn Quốc dành cho các bạn trẻ đang có nhu cầu du học tại Hàn Quốc, người lao động muốn tìm việc tại xứ sở Hàn, những người có nhu cầu du lịch,… nhằm đem đến những cảm nhận chân thật nhất về Hàn Quốc.

A. 안녕하세요? 저는 박준영입니다.

B. 안녕하세요? 제 이름은 흐엉입니다.

    박준영 씨는 한국 사람입니까?

A. 네, 한국 사람입니다.

    흐엉 씨는 말레이시아 사람입니까?

B. 아니요, 저는 베트남 사람입니다.