LUYỆN NGHE TIẾNG HÀN

Luyện nghe tiếng Hàn chủ đề hỏi thăm

이진아,  안녕하세요? 오랜만이에요?
Chào Lee Jin, lâu rồi không gặp bạn khỏe không?

네, 잘 지내요, 요즘 어디에서 일해요?
Vâng tôi khỏe, dạo này bạn làm việc ở đâu?

저는 요즘 한국 회사에서 일하고 있어요.
Dạo này tôi làm việc ở công ty Hàn Quốc.

그래요?, 무슨 일을 해요?
À vậy hả, bạn làm công việc gì?

저는 자동차 부품을 만들고 있어요.
Tôi làm về linh kiện ô tô.

일이 너무 복잡해요?
Công việc có phức tạp lắm không?

작업이 복잡하지 않지만 매일 사무실에 일찍 와야 해요.
Công việc cũng không phức tạp lắm, nhưng mỗi ngày phải đến công ty sớm.

나도 그 회사에서 일하고 싶은데 소개해줄 수 있니?
Tôi cũng muốn làm trong cty đó, bạn có thể giới thiệu cho tôi được không?

그럼 내일 사장님을  만나서 도움을 청하겠습니다.
Vậy thì mai tôi gặp giám đốc hỏi giúp cho bạn.

네, 정말 감사합니다. 근데 오늘 밤에 바빠요?
Vâng, cảm ơn bạn nhiều nhe. À, Tối nay bạn có bận không?

미안해요. 오늘 밤에 약속이 있어요.
Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi.

그럼 다음에는 같이 먹으러 가자.
Vậy lần sau chúng ta cùng đi ăn nhé.

예.
Vâng.

 

 

BÀI HỘI THOẠI KHÁC
xem phim 3

Hội thoại: xem phim

Hội thoại: Sân bay

Hội thoại: Công ty

Hội thoại: Ngân hàng

Chia sẽ bài viết này