Luyện nghe tiếng Hàn chủ đề ngần hàng

가온: 안녕하세요? 뭘 도와 드릴까요?
Ga on: Xin chào, Tôi giúp được gì cho bạn?

예은:  송금 하려고 합니다.
Ye-eun: Tôi muốn chuyển tiền

가온:저쪽에서 번호표를 뽑으시고 전광판에 번호가 나오면 여기 오세요.
Ga on: Xin mời đến phía trước để lấy số, bạn hãy đợi khi màn hình điện tử hiển thị số của bạn thì hãy tới nhé.

예은: 이 계좌번호로 송금 좀 하려고 하는데요.
Ye-eun: Tôi muốn chuyển tiền đến số tài khoản này.

가온: 송금환에 쓰세요.
Ga on: Xin mời bạn điền phiếu chuyển tiền.

예은:  무엇을 적어야 합니까?
Ye-eun: Tôi cần phải điền những gì?

가온: 입금할 금액과 받을 분의 은행 계좌번호, 받을 사람 이름과 입금자 이름과 주민등록번호를 쓰셔야 합니다.
Ga on: Bạn cần điền số tài khoản chuyển tiền, số tài khoản người nhận, họ tên của người nhận, và cả họ tên và số chứng minh nhân dân của người chuyển tiền.

예은: 좀 어렵네요.
Ye-eun: Thật là khó quá

가온: 걱정하지 마세요. 도와 드릴게요. 
Ga on: Đừng lo, tôi sẽ giúp bạn.

예은: 이렇게 쓰면 됩니까?. 
Ye-eun: Viết như này đúng chưa ạ?

가온: 네, 됐습니다.
Ga on: Vâng, được rồi ạ.

예은: 여기 영수증 있습니다.
Ye-eun: Đây là biên lai chuyển tiền.

가온: 네, 감사합니다! 안녕히 계세요.
Ga on: Vâng cảm ơn, tạm biệt nhé.

Chia sẽ bài viết này