Luyện nghe tiếng Hàn chủ đề đi xem phim

매표원: 안녕하십니까? 뭘 도와 드릴까요? xin chào quý khách, tôi giúp gì được cho bạn?

Cha Hyun: 오늘 극장에서 무슨 영화를 해요? Hôm nay rạp có chiếu phim gì?

매표원: 해리포터 영화를 해요. Hôm nay có chiếu phim Harry Potter.

Cha Hyun: 그 영화가 아주 재미있다고 들었어요. Phim đó tôi nghe nói rất hay

매표원: 네, 맞습니다. Vâng đúng rồi ạ, diễn xuất của diễn viên rất tốt ạ.

Cha Hyun: 08시반티켓 두 장 살 수 있을까요? Cha Hyun: Có thể cho tôi mua hai vé lúc 08h được không?

매표원: 네, 앞쪽 좌석이요 아니면 뒷쪽 좌석이요? Nhân viên bán vé: Dạ được, bạn muốn ngồi hàng ghế phía trên hay phía dưới?

Cha Hyun: 앞쪽 좌석이요. Cha Hyun: Hàng ghế phía trên.

매표원: 두 장에 25만원입니다. Nhân viên bán vé: Vé 25,000 Won.

Cha Hyun: 감사합니다. 내일은 무슨 영화예요? Cám ơn, ngày mai có phim gì?

매표원: <오징어 게임> 가 새로 상영하는데 이정재, 박해수, 위하준이 나와요. Nhân viên bán vé: “Trò chơi con mực” là bộ phim mới chiếu, có Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Wi Ha Joon.

Cha Hyun: 재밌겠네요. 지금 표를 예매할 수 있어요? Cha Hyun: Chắc sẽ rất hay đây. Bây giờ tôi có thể mua vé không?

매표원: 매표원 : 안 될 거예요. 내일이 시사회거든요. Nhân viên bán vé: Không được, vì ngày mai là lễ ra mắt phim.

Cha Hyun: 알겠습니다. 아쉽네요. Cha Hyun: Vậy thôi, thật tiếc quá.

Chia sẽ bài viết này