Cặp từ trái nghĩa trong tiếng Hàn

trai-nghia-tieng-han-ngu-thuc-day
trai-nghia-tieng-han-toi-sang
Gia-su-tieng-han-an-toan-kho-uot
Gia-su-tieng-han-an-toan-nguy-hiem
Gia-su-tieng-han-song-chet
tu-vung-trai-nghia-tieng-han-mua-ban
Gia-su-tieng-han-gay-beo
Gia-su-tieng-han-vui-buon
Gia-su-tieng-han-dung-sai
Gia-su-tieng-han-dung-cam-so-hai
tu-trai-nghia-tieng-han-day-rong
Chia sẽ bài viết này