LUYỆN NGHE TIẾNG HÀN

Luyện nghe tiếng Hàn chủ đề đi làm tóc

어떤 스타일을 좋아하세요? Bạn thích kiểu tóc như thê nào?

갈색으로 염색해 주시겠어요. Hãy nhuộm cho tôi thành màu nâu nhé.

어떻게 잘라 드릴까요? Tôi sẽ cắt cho bạn như thế nào đây?

머리 좀 다듬어 주세요. Xin hãy cắt tỉa môt chút cho tôi.

손님 , 파마하고 싶습니까? Quý khách, bạn muốn uốn tóc không?

파마해 주세요. Xin hãy uôn tóc cho tôi.

머리를 어떤 색으로 염색하시려고요? Bạn muốn nhuộm tóc thành màu gì?

그리고 염색해 줘요. Nhuộm cho tôi màu nâu.

Khóa học tiếng Hàn sơ cấp

Theo dõi Fanpage để nhận chia sẽ mới nhất!

BÀI HỘI THOẠI KHÁC
xem phim 3

Hội thoại: xem phim

Hội thoại: Sân bay

Hội thoại: Công ty

Hội thoại: Ngân hàng

Chia sẽ bài viết này