Từ vựng tiếng Hàn về nhân sự

tu-vung-tieng-han-ve-nhan-su

Từ vựng tiếng Hàn về nhân sự:

 1. 인사 총무: Hành chính nhân sự
 2. 사무실 : Văn phòng
 3. 경리부 : Bộ phận kế toán
 4. 관리부 : Bộ phận quản lý
 5. 인사부 : Bộ phận nhân sự
 6. 반장(님) : Tổ trưởng
 7. 사원 : Nhân viên
 8. 비서(님) : Thư ký
 9. 매니저(님) : Quản lý
 10. 공장장 : Quản đốc
 11. 노조 : Công đoàn
 12. 사원 모집 : tuyển nhân viên
 13. 사본 : bản sao, photo
 14. 보고서를 작성하다 : Viết báo cáo
 15. 접대하다 : Đón tiếp, tiếp đãi
 16. 회신하다 : Hồi đáp, trả lời
 17. 근로자 : Người lao động, công nhân
 18. 광고문 : Bảng thông báo
 19. 채용정보 : Thông báo tuyển dụng
 20. 신입사원 : Nhân viên mới
 21. 취직하다 : Xin việc
 22. 인턴사원 : Nhân viên thử việc
 23. 전문직 : Công việc chuyên môn
 24. 기능직 : Công việc kỹ thuật
 25. 정규 사원 : Nhân viên chính thức
 26. 이력서 : Sơ yếu lý lịch
 27. 지원서 : Đơn xin việc
 28. 자기소개서 : Giới thiệu bản thân
 29. 경력 증명서 : Chứng nhận kinh nghiệm
 30. 추천서 : Thư giới thiệu
 31. 학력 : Học vấn
 32. 적성에 맞다 : Phù hợp với năng lực, khả năng
 33. 지원 동기 : Động cơ xin việc (mục đích xin việc)
 34. 졸업 증명서 : Bằng tốt nghiệp
 35. 성적표 : Bảng điểm
 36. 방문 접수 : Nhận hồ sơ trực tiếp
 37. 인터넷 접수 : Nhận hồ sơ online
 38. 우편 접수 : Nhận hồ sơ qua bưu điện
 39. 면접 : Phỏng vấn
 40. 접수 기간 : Thời gian nộp hồ sơ
 41. 합격이 되다 : Được nhận vào công ty
 42. 경력 사원: Nhân viên lâu năm
 43. 노동계약서 : Hợp đồng lao động
 44. 출퇴근 버스 : Xe đưa đón nhân viên
 45. 업무 보조: Hỗ trợ nghiệp vụ
 46. 선출하다: bầu
 47. 선임권: quyền bổ nhiệm
 48. 선발하다: tuyển chọn , bầu ra
 49. 서면 의견 수렴: lấy ý kiến bằng văn bản
 50. 인원 계획: Kế hoạch nhân sự
 51. 인원 현황: Số lượng nhân sự
 52. 일반 관리비: Phí quản lý chung
 53. 인출: Rút tiền
 54. 연봉 : Lương năm
 55. 기본 월급 : Lương cơ bản
 56. 보너스 : Tiền thưởng
 57. 잔업수당 : Tiền lương tăng ca, lương làm thêm giờ
 58. 특근수당 : Tiền lương ngày chủ nhật
 59. 심야수당 : Tiền làm ca đêm
 60. 유해수당 : Tiền trợ cấp ngành độc hại
 61. 퇴직금 : Trợ cấp thôi việc
 62. 월급날 : Ngày trả lương
 63. 공제 : Khoản trừ
 64. 의료보험료 : Phí bảo hiểm
 65. 의료보험카드 : Thẻ bảo hiểm
 66. 가불 : Ứng lương
 67. Từ vựng tiếng Hàn nhân sự khác
 68. 회의록 : Biên bản họp
 69. 도장을 찍다 : Đóng dấu
 70. 보고서를 작성하다 : Viết báo cáo
 71. 종이 집개 : Kẹp giấy
 72. 접대하다 : Đón tiếp, tiếp đãi
 73. 회신하다 : Hồi đáp, trả lời
 74. 서류캐비닛 : Tủ hồ sơ
 75. 서류받침 : Khay để tài liệu
 76. 승진하다 : Thăng chức
 77. 근무하다 : Làm việc
 78. 출장하다 : Đi công tác
 79. 결근하다 : Nghỉ phép
 80. 모단결근 : Nghỉ không lý do
 81. 퇴근하다 : Tan ca
 82. 출근하다 : Đi làm
 83. 회사를 옭기다 : Chuyển công ty
 84. 근무시간 : Thời gian làm việc
 85. 근무일 : Ngày làm việc
 86. 동류 : Đồng nghiệp
 87. 서류캐비닛 : Tủ hồ sơ
 88. 서류받침 : Khay để tài liệu
 89. 파업: đình công
 90. 가불: ứng lương
 91. 노동허가: giấy phép lao động
 92. 회사 내부 관리 규제서: quy chế quản lý nội bộ công ty
 93. 제도를 시행하다: thực hiện chế độ
 94. 이사회: hội đồng quản trị
 95. 의결권: phiếu biểu quyết
 96. 구조 개편: tổ chức lại , tái cơ cấu
 97. 공포하다: ban hành , công bố
 98. 규정 양식에 따라: theo mẫu quy định
 99. 금지 행위: hành vi bị cấm
 100. 기업 조직 개편: tổ chức lại doanh nghiệp
 101. 기업 관리자: người quản lý doanh nghiệp
 102. 법적 대표자: người đại diện theo pháp luật
 103. 선출하다: bầu
 104. 선임권: quyền bổ nhiệm
 105. 선발하다: tuyển chọn , bầu ra
 106. 서면 의견 수렴: lấy ý kiến bằng văn bản
 107. 일용직근로계약서 : Hợp đồng lao động theo ngày

Tải file từ vựng tiếng Hàn về nhân sự (pdf):

Bài viết trên mình đã giúp bạn tổng hợp những từ vựng tiếng Hàn về nhân sự để trao dồi thêm kiến thức, hy vọng bài viết mang đến nhiều hữu ích cho bạn.

👉 Từ vựng chuyên ngành theo chủ đề


Bài viết liên quan:

Theo dõi Fanpage để nhận chia sẽ bài mới nhất!
Nguồn từ vựng tiếng Hàn về nhân sự: sưu tầm Internet

Chia sẽ bài viết này