TỪ VỰNG TIẾNG HÀN VỀ CHĂM SÓC LÊ

(DÀNH CHO LAO ĐỘNG THỜI VỤ 2023)

le han quoc

인공 수분 Thụ phấn nhân tạo MP3 đang cập nhật…
화분 Phấn hoa MP3 đang cập nhật…
암술 머리 Đầu nhụy MP3 đang cập nhật…
첫 번째 Lần thứ nhất MP3 đang cập nhật…
두 번째 Lần thứ hai MP3 đang cập nhật…
곤충 Côn trùng MP3 đang cập nhật…
날씨 Thời tiết MP3 đang cập nhật…
숫자를 늘리다 Tăng số lượng MP3 đang cập nhật…
품질 Phẩm chất MP3 đang cập nhật…
화분 Hoa phấn MP3 đang cập nhật…
보존하다 Bảo quản MP3 đang cập nhật…
유지하다 Duy trì MP3 đang cập nhật…
활력 감소 Giảm sức sống MP3 đang cập nhật…
상자 Hộp MP3 đang cập nhật…
1회 1 lần MP3 đang cập nhật…
2 회 2 lần MP3 đang cập nhật…
분상 Dạng bột MP3 đang cập nhật…
접착제 Kết dính MP3 đang cập nhật…
핸드 스프레이 Phun bằng tay MP3 đang cập nhật…
면봉 Tăm bông gòn MP3 đang cập nhật…
수분 Thụ tinh MP3 đang cập nhật…
암꽃 Hoa cái MP3 đang cập nhật…
수꽃 Hoa đực MP3 đang cập nhật…
스프링클러 Tưới nước MP3 đang cập nhật…
물의 양 Lượng nước MP3 đang cập nhật…
젖은 Thấm nước MP3 đang cập nhật…
색상 증가 Tăng màu MP3 đang cập nhật…
안정적인 Ổn định MP3 đang cập nhật…
농장 Nông trường MP3 đang cập nhật…
점착제 Có tính kết dính MP3 đang cập nhật…
블록을 함께 비틀기: Xoắn các khối lại với nhau: MP3 đang cập nhật…
꽃가루를 섞다 Trộn đều phấn hoa MP3 đang cập nhật…
용량 증가 Tăng dung lượng MP3 đang cập nhật…
수동 분무기 Máy phun bằng tay MP3 đang cập nhật…
시간 단축 Rút ngắn thời gian MP3 đang cập nhật…
고온 건조 Sấy khô ở nhiệt độ cao MP3 đang cập nhật…
스프링 쿨러 시스템 Hệ thống phun nước MP3 đang cập nhật…
가지 솎는  방법 Cách cắt tỉa MP3 đang cập nhật…
열매 떨어지다 Rụng trái MP3 đang cập nhật…
봉지 싸기 Bao túi giấy MP3 đang cập nhật…
꽃 개화 Hoa nở rộ MP3 đang cập nhật…
단점 Khuyết điểm MP3 đang cập nhật…
장점 Ưu điểm MP3 đang cập nhật…
개발하다 Phát triển MP3 đang cập nhật…
모양 Hình thể MP3 đang cập nhật…
수확하다 Thu hoạch MP3 đang cập nhật…
꽃받침 Đài hoa MP3 đang cập nhật…
모양 Hình dáng MP3 đang cập nhật…
변형된 과일 Quả dị tật MP3 đang cập nhật…
영양물 섭취 Dinh dưỡng MP3 đang cập nhật…
품질 부족 Thiếu chất lượng MP3 đang cập nhật…
나무의 나이 Độ tuổi của cây MP3 đang cập nhật…
솎은 거리 Cự li cắt tỉa MP3 đang cập nhật…
나뭇가지 Nhánh MP3 đang cập nhật…
나뭇잎을 바꾸다 Thay lá MP3 đang cập nhật…
햇빛 Ánh nắng MP3 đang cập nhật…
두껍고 큰 롤로 과일 보관 Giữ lại những quả có cuốn dày, to MP3 đang cập nhật…
용지를 덮기 어려운 위치의 과일 제외 Loại trừ những trái có vị trí khó bao giấy MP3 đang cập nhật…
배 껍질이 더 빨리 변색될수록 배의 품질이 더 가벼워집니다. Vỏ lê đổi màu càng nhanh thì chất lượng quả lê càng nhạt dần. MP3 đang cập nhật…
주변 기상 Khí tượng xung quanh MP3 đang cập nhật…
특징 Tính chất MP3 đang cập nhật…
물의 양 Lượng nước MP3 đang cập nhật…
배의 크기 Độ to của trái lê MP3 đang cập nhật…
설탕 정도 Độ đường MP3 đang cập nhật…
과일을 떨어뜨리다 Rụng quả MP3 đang cập nhật…
배는 자라면 갈색을 띤다 Khi lê phát triển có màu nâu MP3 đang cập nhật…
봉지 Túi giấy MP3 đang cập nhật…
봉지 봉투 핀 Cái ghim bao giấy MP3 đang cập nhật…

Bạn muốn tải file từ vựng PDF này về: có thể inbox góc bên dưới.

Chia sẽ bài viết này