Từ vựng tiếng Hàn mua sắm

 1. 쇼핑: Mua sắm
 2. 시장: chợ
 3. 시장에 가다: đi chợ
 4. 매점: căng tin
 5. 값: giá tiền
 6. 가격: giá cả
 7. 질,질량: chất lượng
 8. 수량: số lượng
 9. 포장: đóng gói
 10. 배달: giao hàng
 11. 물건을 받다: nhận hàng
 12. 구경하다: xem
 13. 사다: mua
 14. 팔다: bán
 15. 교환하다: đổi
 16. 물건을 교환하다: đổi hàng
 17. 가격을 묻다: hỏi giá
 18. 가격을 올리다: tăng giá
 19. 가격을 내리다: hạ giá
 20. 고정가격: giá cố định
 21. 세일: giảm giá
 22. 백화점: siêu thị
 23. 가게: cửa hàng
 24. 잡화점: cửa hàng tạp hóa
 25. 상점: hiệu buôn bán
 26. 꽃가게: cửa hàng hoa
 27. 빵가게: cửa hàng bánh
 28. 물건을 싸다: mua hàng
 29. 원단: vải
 30. 옷: quần áo
 31. 반판: áo ngắn tay
 32. 바지: quần
 33. 청바지: quần bò, quần jean
 34. 반바지: quân cụt
 35. 팬티: quần lót
 36. 손수건: khăn tay
 37. 수건: khăn mặt
 38. 잠옷: áo ngủ
 39. 속옷: đồ lót, áo lót
 40. 내복: áo quần mặc bên trong
 41. 양복: complê
 42. 비옷: áo mưa
 43. 외투: áo khoác
 44. 작업복: áo quần bảo hộ lao động
 45. 우산: ô, dù
 46. 기념품: quà lưu niệm
 47. 선물: quà
 48. 특산물: đặc sản
 49. 신발: dép
 50. 운동화: giày thể thao
 51. 축구화: giày đá bóng
Chia sẽ bài viết này