Từ vựng tiếng Hàn loài hoa

 1. 등꽃: hoa đậu tía
 2. 라일락: tử đinh hương
 3. 매화: hoa mai
 4. 난초: hoa lan
 5. 달리아: thược dược
 6. 도라지 꽃: hoa chuông
 7. 들국화: cúc dại
 8. 백일홍: bách nhật hồng
 9. 목화: hoa bông vải
 10. 나리: hoa huệ
 11. 나팔꽃: loa kèn
 12. 개나리: hoa chuông vàng
 13. 국화: hoa cúc
 14. 제비꽃: hoa violet, hoa bướm
 15. 조화: hoa giả
 16. 카네이션: hoa cẩm chướng
 17. 튤립: tulip
 18. 목연화: Hoa mộc lên
 19. 코스모스: Hoa soi nhái
 20. 질달래: Hoa đỗ quyên
 21. 해당화: hoa hải đường
 22. 해바라기: hướng dương
 23. 모란: Hoa mẫu đơn
 24. 재스민: Hoa lài
 25. 백합: bách hợp
 26. 벚꽃: hoa anh đào
 27. 봉선화: hoa móng tay
 28. 수선화: thủy tiên hoa vàng
 29. 야생화: hoa dại
 30. 연꽃: hoa sen
 31. 월계수: nguyệt quế
 32. 유채꽃: hoa cải dầu
 33. 은방울꽃: hoa lan chuông
 34. 무궁화: hoa mugung
 35. 민들레: bồ công anh
 36. 수련: Hoa súng
 37. 프랜지페인: Hoa sứ
 38. 선인장꽃: Hoa xương rồng
 39. 함박꽃: Mẫu đơn
 40. 금잔화: cúc vạn thọ
 41. 아욱: cẩm quỳ
 42. 안개꽃: hoa sương mù
 43. 장미: hoa hồng
 44. 접시꽃: hoa thục quỳ
 45. 매화꽃,살구꽃: Hoa mai
 46. 자두꽃: Hoa mận
Chia sẽ bài viết này