Từ vựng tiếng Hàn dụng cụ nông nghiệp

 1. 농장집: Nhà Nông
 2. 농부: Nông dân
 3. 쇠스랑: cây xỉa (rơm rạ khô )
 4. 트랙터: Máy kéo
 5. 가마: cái bao
 6. 가마니: cái rổ
 7. 들판: Cánh đồng
 8. 콤바인: Máy liên hiệp, máy đập giập
 9. 사닥다리: Cái thang
 10. 들: Đồng ruộng
 11. 목초지: Đồng cỏ
 12. 문: Cửa
 13. 수확하다: Thu hoạch
 14. 따다: Hái
 15. 갈다: Trồng trọt
 16. 짜다: Vắt
 17. 논밭: Ruộng đất
 18. 허수 아비: Người rơm
 19. 과수원: Vườn cây ăn quả
 20. 과수: Cây ăn quả
 21. 농가: trang trại
 22. 가축 사료 지하 저장고: tháp ủ thức ăn
 23. 헛간: kho thóc
 24. 농부: Người chủ trại
 25. 울터리: hàng rào
 26. 가축: gia súc
 27. 건초: Cỏ khô
 28. 여물통: Máng ăn ( Cho vật nuôi)
 29. 개량종: giống lai
Chia sẽ bài viết này