Từ vựng tiếng Hàn côn trùng sâu bọ

 1. 곤충: côn trùng
 2. 바퀴: gián
 3. 회충: giun
 4. 고치: kén(tằm)
 5. 개미: kiến
 6. 흰개미: mối
 7. 나무좀: mọt
 8. 벼룩: bọ, rận
 9. 나방: sâu, bướm
 10. 나비: bươm bướm
 11. 잠자리: chuồn chuồn
 12. 메뚜기: châu chấu
 13. 파리: ruồi
 14. 모기: muối
 15. 거미: nhện
 16. 귀뚜라미: dế
 17. 벌,꿀벌: ong
 18. 말벌: ong bắp cài
 19. 빈대: con rệp
 20. 매미: ve sầu
 21. 방아벌레: bổ củi
 22. 말벌류의 총칭: tò vò
 23. 달팽이: ốc
 24. 민달팽이: ốc sên
 25. 조개,조가비: ốc xà cừ
 26. 애벌레: sâu (bướm)
 27. 진디: rệp cây
 28. 풍뎅이: bọ cánh cứng
 29. 전갈: bọ cạp
 30. 사마귀: bọ ngựa
 31. 무당벌레: bọ rùa
 32. 풍뎅이의 일종: bọ hung
Chia sẽ bài viết này