Từ vựng làm việc tại công ty Hàn Quốc

 1. 검사반: bộ phận kiểm tra
 2. 포장반: bộ phận đóng gói
 3. 가공반: bộ phận gia công
 4. 완성반: bộ phận hoàn tất
 5. 잔업: làm thêm
 6. 주간근무: làm ngày
 7. 야간근무: làm đêm
 8. 휴식: nghỉ ngơi
 9. 출근하다: đi làm
 10. 퇴근하다: tan ca
 11. 결근: nghỉ việc
 12. 모단결근: nghỉ không lí do
 13. 일을 시작하다: bắt đầu công việc
 14. 일을 끝내다: kết thúc công việc
 15. 수량: số lượng
 16. 품질: chất lượng
 17. 작업량: lượng công việc
 18. 부서: bộ phận
 19. 안전모: mũ an toàn
 20. 퇴사하다: thôi việc
 21. 근무처: nơi làm việc
 22. 근무시간: thời gian làm việc
 23. 공구: công cụ
 24. 작업복: áo quần bảo hộ lao động
 25. 장갑: găng tay
 26. 재단기: máy cắt
 27. 포장기: máy đóng gói
 28. 자수기계: máy thêu
 29. 라인: dây chuyền
 30. 트럭: xe chở hàng, xe tải
 31. 지게차: xe nâng
 32. 크레인: xe cẩu
 33. 반: chuyền
 34. 기계: máy móc
 35. 미싱: máy may
 36. 섬유기계: máy dệt
 37. 프레스: máy dập
 38. 선반: máy tiện
 39. 용접기: máy hàn
 40. 제폼: sản phẩm
 41. 부품: phụ tùng
 42. 원자재: nguyên phụ kiện
 43. 불량품: hàng hư
 44. 수출품: hàng xuất khẩu
 45. 내수품: hàng tiêu dùng nội địa
 46. 재고품: hàng tồn kho
 47. 스위치: công tắc
 48. 켜다: bật
 49. 끄가: tắt
 50. 작동시키다: khởi động
 51. 정지시키다: dừng máy
 52. 고치다: sửa chữa
 53. 고장이 나다: hư hỏng
 54. 조정하다: điều chỉnh
 55. 분해시키다: tháo máy
 56. 미싱사: thợ may
 57. 목공: thợ mộc
 58. 용접공: thợ hàn
 59. 기계공: thợ cơ khí
 60. 선반공: thợ tiện
Chia sẽ bài viết này