Từ vựng tiếng Hàn cơ khí

 1. 시엔시(CNC): máy gia công kỹ thuật số điều khiển
 2. 밀링: máy phay
 3. 보링: máy phay,khoan,tiện tổng hợp
 4. 크레인(휫스트): máy cẩu
 5. 스위치: công tắc
 6. 차단기: cầu dao
 7. 변압기: máy biến áp
 8. 특고압: điện cao áp
 9. 정격: định mức
 10. 정격 전압: điện áp định mức
 11. 정격 전류: dòng điện định mức
 12. 회전: vòng quay
 13. 회전속도: tốc độ quay
 14. 극한 스위치: công tắc hành trình
 15. 전선: dây dẫn điện
 16. 케이블: cable
 17. 모터: động cơ
 18. 경보기: chuông báo điện
 19. 퓨즈: cầu chì
 20. 센서: cảm biến
 21. 발동기: máy phát điện
 22. 전등: bóng đèn
 23. 형광등: đén huỳnh quang
 24. 고압수은등: đèn cao áp thủy ngân
 25. 백연전구: đèn tròn dây tóc
 26. 전등을 달다: gắn,lắp đạt bóng đèn
 27. 전동기: máy điện
 28. 전동차: xe điện
 29. 콘센트: ổ cắm điện
 30. 코오트: phích cắm điện
 31. 전류: dòng điện
 32. 합선하다: chập điện
 33. 정전: mất điện
 34. 전기 가다:  mất điện, cúp điện
 35. 복귀: reset, lập lại, trở lai
 36. 전류계: ampe kế
 37. 허용 전류: dòng điện cho phép
 38. 전선의 허용 전류: dòng điện cho phép qua dây dẫn
 39. 극: cực
 40. 전파: tần số
 41. 전지: pin, Ăc qui
 42. 전자: điện tử
 43. 전압: điện áp
 44. 직경/외경: đương kính
 45. 규약: quy ước
 46. 절열 테이프: keo cách điện
 47. 절연 등급: cách điện
 48. 부하: tải
 49. 출력: công xuất
 50. 용량: dung lượng
 51. 압착 기: máy ép
 52. 포장 기: máy đóng bao
 53. 착암 기: máy khoan
 54. 펌프: máy bơm
 55. 절단 기: máy cắt
 56. 절 곡 기: máy uốn
 57. 종이 절단기: máy cắt giấy
 58. 외: ngoài
 59. 내: trong
 60. 직경: đường kính
 61. 외경: đường kính ngoài
 62. 내경: đường kính trong
 63. 원주: chu vi
Chia sẽ bài viết này