Từ vựng tiếng Hàn dụng cụ cơ khí

 1. 펜치: kìm
 2. 파스크립: kìm chết
 3. 파이프렌치: kìm vặn tuýp nước
 4. 탭: mũi ren
 5. 연마석: đá mài
 6. 야술이 (줄): dũa
 7. 너트, 볼트: ốc,vit
 8. 몽기: mỏ lết
 9. 스페너: cờ lê, cờ lê
 10. 가위: kéo
 11. 기리: mũi khoan
 12. 꾸사리: dây xích
 13. 경첩: bản lề
 14. 망치: búa
 15. 우레탄망치: búa nhựa
 16. 고무망치: búa cao su
 17. 일자 드라이버: tô vít cạnh
 18. 칼: dao
 19. 기아이발: bút kẻ tôn
 20. 사포: giấy ráp
 21. 가본: chổi than
 22. 커터날: đá cắt sắt
 23. 압축기: máy nén khí
 24. 에어컨: máy điều hòa nhiệt độ
 25. 전단기: máy cắt
 26. 부루방: máy khoan tay có giá đỡ cố định
 27. 레디안: máy khoan bán tự động
 28. 임팩트: máy vặn ốc tự động
 29. 프레스: máy đột dập
 30. 선반 : máy tiện tay
 31. 연마기: máy mài
 32. 용접: máy hàn
 33. 경도기: máy đo độ cứng của kim loại
 34. 샌딩기: máy thổi lớp mảng bám cơ khí
 35. 크레인(호이스트): máy cẩu
 36. 레디알: máy bán tự động
 37. 시엔시: máy gia công CNC
 38. 방전가공 시엔시 머신: máy cắt dây EDM CNC
 39. 터닝시엔시머신: máy tiện CNC hệ FAGOR
 40. 십자드라이버: tô vít  cạnh
 41. 탭빈유: loại dầu để bôi mũi ren
 42. 절삭유: loại dầu pha làm mát mũi phay, tiện
 43. 마이크로 메타: Panme
 44. 텝 마이크로메타: Panme đo độ sâu
 45. 디지털 노기스: thước kẹp điện tử
 46. 경도계: đồng hồ đo độ cứng
 47. 노기스: thước kẹp
 48. 드라이버: tô vít
 49. 디지털노기스: thước kẹp điện tử
 50. 드릴: khoan tay
 51. 리머: mũi doa
 52. 마이크로: thước tròn
 53. 볼트: bulong
 54. 보루방: khoan tay có giá đỡ cố định
 55. 야스리: dũa
 56. 용접봉: que hàn
 57. 자석: nam châm điện
 58. 진동로: máy xử lí nhiệt phần thô
 59. 절단기: máy cắt
 60. 커터날(카타날): đá cắt sắt
 61. 톱날: lưỡi cưa
 62. 태핑유: dầu để bôi mũi ren
 63. 파: vật cách điện và nhiệt
Mời bạn đánh giá
Chia sẽ bài viết này