Từ vựng làm việc tại công ty Hàn Quốc 2

 1. 일: công việc
 2. 일을하다: làm việc
 3. 주간: ca ngày
 4. 야간: ca đêm
 5. 이교대: hai ca
 6. 사무실: văn phòng
 7. 컴퓨터: máy vi tính
 8. 복사기: máy photocoppy
 9. 팩스기: máy fax
 10. 전화기: điện thoại
 11. 프린트기: máy in
 12. 계산기: máy tính
 13. 장부: sổ sách
 14. 백지: giấy trắng
 15. 월급: lương
 16. 출급카드: thẻ chấm công
 17. 보너스: tiền thưởng
 18. 월급명세서: bảng lương
 19. 기본월급: lương cơ bản
 20. 잔업수당: tiền tăng ca,  làm thêm
 21. 경리부: bộ phận kế toán
 22. 사장: giám đốc
 23. 사모님: bà chủ
 24. 부사장: phó giám đốc
 25. 이사: phó giám đốc
 26. 공장장: quản đốc
 27. 부장: trưởng phòng
 28. 과장: trưởng chuyền
 29. 대리: phó chuyền
 30. 반장: trưởng ca
 31. 비서: thư ký
 32. 관리자: người quản lý
 33. 관리부: bộ phận quản lý
 34. 무역부: bộ phận xuất nhập khẩu
 35. 총무부:  bộ phận hành chính
 36. 업무부: bộ phận nghiệp vụ
 37. 생산부: bộ phận sản xuất
 38. 기록하다: vào sổ,  ghi chép
 39. 전화번호: số điện thoại
 40. 열쇠,키: chìa khóa
 41. 여권: hộ chiếu
 42. 외국인등록증: thẻ người nước ngoài
 43. 근로자: người lao động
 44. 외국인근로자: lao động nước ngoài
 45. 연수생: tu nghiệp sinh
 46. 불법자: người bất hợp pháp
 47. 경비아저씨: bác bảo vệ
 48. 식당아주머니: bác gái nấu ăn
 49. 청소아주머니: bác gái dọn vệ sinh
 50. 특근수당: tiền làm ngày chủ nhật
 51. 심야수당: tiền làm đêm
 52. 유해수당: tiền trợ cấp độc hại
 53. 퇴직금: tiền trợ cấp thôi việc
 54. 월급날: ngày trả lương
 55. 공제: khoản trừ
 56. 의료보험료: phí bảo hiểm
 57. 의료보험카드:  thẻ bảo hiểm
 58. 공장: nhà máy, công xưởng
 59. 기사: kỹ sư
 60. 운전기사: lái xe
Chia sẽ bài viết này