tu-vung-tieng-han-chuyen-nganh-thue

Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành thuế:

 1. 세: Thuế
 2. 각종세금: Các loại thuế
 3. 갑종근로소득세: Thuế thu nhập
 4. 개인소득세: Thuế thu nhập cá nhân
 5. 개인소득세율 표: Bảng thuế thu nhập cá nhân
 6. 갑근세: Thuế thu nhập lao động
 7. 법인세: Thuế thu nhập doanh nghiệp
 8. 수입 과세: Thuế nhập khẩu
 9. 수출 세금: Thuế xuất khẩu
 10. 부가가치세: Thuế giá trị gia tăng VAT
 11. 물품세: Thuế tiêu thụ đặc biệt
 12. 상속세: Thuế tài sản
 13. 사치세: Thuế hàng xa xỉ
 14. 징수세: Thuế trưng thu
 15. 가산세: Thuế nộp thêm
 16. 보증세금: Thuế bổ sung
 17. 세액지출: Chi phí thuế
 18. 우대세율: Mức thuế ưu đãi
 19. 일반세율: Mức thuế thông thường
 20. 세법: Luật thuế
 21. 탈세: Trốn thuế
 22. 무료 세금: Miễn thuế
 23. 세전: Trước thuế
 24. 세후: Sau thuế
 25. 비관세장벽: Các hàng rào phi thuế quan
 26. 세제 혜택을 받는 자산: Các tài sản được ưu đãi về thuế
 27. 과세 대 상품목: Danh mục hàng hóa đánh thuế
 28. 관세 장벽: Hàng rào thuế quan
 29. 관세 륵혀 협정: Hiệp định ưu đãi về thuế
 30. 납세하다: Nộp thuế
 31. 세금홥급한다: Hoàn thuế
 32. 부과된다: Bị đánh thuế
 33. 납세 기간: Thời gian nộp thuế
 34. 세금통보서: Thông báo nộp thuế
 35. 세금위반: Vi phạm về tiền thuế
 36. 세율 표: Bảng thuế, mức thuế
 37. 세를 산출하는 시점: Thời điểm tính
 38. 세율을 정한다: Quy định mức thuế
 39. 수입 신고 절차: Thủ tục khai báo thuế
 40. 가격: Giá cả
 41. 가격인상: Việc nâng giá
 42. 소득: Thu nhập
 43. 지출: Chi tiêu

Tải file từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành thuế (pdf):

Bài viết trên mình đã giúp bạn tổng hợp những từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành thuế để trao dồi thêm kiến thức, hy vọng bài viết mang đến nhiều hữu ích cho bạn.

👉 Từ vựng chuyên ngành theo chủ đề


Bài viết liên quan:

Theo dõi Fanpage để nhận chia sẽ bài mới nhất!
Nguồn từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành thuế: sưu tầm Internet

Chia sẽ bài viết này