Tàu điện ngầm Seoul

tau dien ngam han quoc 1

서울특별시의 도시 교통에 많은 기여를 하고 있으며 특히 1기 지하철은 수도권 광역전철과 직접적인 연결을 통해 경기도의 주요 도시와 서울을 연결시키면서, 서울대도시권의 중요한 교통기능을 담당한다. 총 운행거리는 327.1㎞이고, 역의 개수는 302개에 달한다. 역 구내는 역사적 전통을 가미한 특색 있는 건축으로 이루어져, 시민들의 문화·휴식 공간으로 기능한다. 서울지하철(경전철, 노면전차, 모노레일 등 제외)의 총 운행거리는 런던(439.0㎞)과 뉴욕(397.2㎞)에 이어 세계 3위이다.

Bài dịch tham khảo

Nó đóng góp rất nhiều vào giao thông đô thị của Seoul, và đặc biệt, tàu điện ngầm giai đoạn đầu đóng vai trò giao thông quan trọng trong khu vực thủ đô Seoul, kết nối các thành phố lớn Gyeonggi-do và Seoul thông qua kết nối trực tiếp với các tàu điện ngầm nội đô. Tổng quãng đường đã đi là 327,1 km, số ga là 302 ga. Khuôn viên nhà ga có kiến ​​trúc đặc trưng, ​​mang đậm nét truyền thống lịch sử, có chức năng là không gian văn hóa, nghỉ ngơi của người dân. Tổng quãng đường di chuyển của tàu điện ngầm Seoul (không bao gồm đường sắt nhẹ, xe điện, tàu điện một ray, v.v.) đứng thứ ba thế giới sau London (439,0 km) và New York (397,2 km).

Chia sẽ bài viết này