Luyện nghe tiếng Hàn chủ đề du lịch

Nhân: 이번 방학에 어디오 여행을 가려고 해요?
Chào Ly, kỳ nghỉ hè này bạn định du lịch ở đâu?

Ly: 한국에 여행을 가려고 해요
Tôi muốn đi du lịch Hàn Quốc.

Nhân: 해외 여행을 해 본 적이 있어요?
Nhân đã bao giờ đi du lịch nước ngoài chưa ?

Ly: 해외에 나가 본 적이 없어요.
Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài.

Nhân: 지난 방학에 어디에 여행했어요?
Kỳ nghỉ hè vừa rồi bạn đi du lịch ở đâu?

Ly: 매년 여름이면 2주일 동안 붕따우에 가 봤어요.
Mỗi mùa hè tôi đi Vũng Tàu trong 2 tuần.

Nhân: 여행을 하면 누구와 같이 갈 거예요?
Bạn dự định đi cùng ai?

Ly: 가족과 같이 갈 거예요.

Tôi đi cùng với gia đình

Nhân: 어디로 갈 거예요?
Bạn có dự định đi đến đâu chưa?

Ly: 한국 친구와 같이 한국을 관광하러 갈 거예요.
Tôi qua đó đi cùng người bạn Hàn Quốc sẽ dẫn tôi đi tham quan.

Nhân: 네, 그럼 여행 잘 다녀오세요.
Vậy tốt quá, chúc bạn có kỳ nghỉ vui vẻ bên người thân nhé

Ly: 네, 고맙습니다.
Vâng cảm ơn bạn.

Chia sẽ bài viết này