Văn hóa hôn nhân truyền thống của Hàn Quốc

hon nhan han quoc 1

신부의 절을 받은 시부모는 자식을 많이 낳고 잘 살라는 의미로 신부에게 대추와 밤을 던져줍니다. 전형적인 폐백은 절차가 복잡하고 까다롭지만, 오늘날에는 결혼식 혼례 후 예식장에 마련된 폐백실에서 간소하게 진행되는 경우가 많답니다.

Bài dịch tham khảo

Sau khi rước dâu, mẹ chồng ném quả chà là và hạt dẻ cho nàng dâu như một dấu hiệu sinh nhiều con, sống tốt. Quy trình pyebaek điển hình là phức tạp và phức tạp, nhưng ngày nay, nó thường đơn giản trong phòng pyebaek được thiết lập trong sảnh cưới sau lễ cưới.

Chia sẽ bài viết này