Phong tục năm mới ở Hàn Quốc

tteokguk sempio

특히 설날에는 차례를 지냅니다. 아침 일찍 사람들은 일어나고 한복을 입고 여성들은 요리를 준비합니다. 설날에는 엄숙하고 깨긌한 마음으로 시작하라는 의미로 가래떡으로 만든 떡국을 먹습니다. 아이들에게는 떡국을 먹지 않으면 더 이상 나이 들지 못한다고 합니다. 설날에는 한국식사예절을 따라서 첫째 준비된 음식은 모두 한상에 차려놓고 먹습니다. 

한국에서는 지역마다 음식 특성이 다르지만 대부분의 한국사람들은 매운맛을 좋아하고 간이 되있는 음식을 즐겨먹습니다.

Bài dịch tham khảo

Đặc biệt là vào ngày đầu năm mới. Sáng sớm, mọi người dậy, mặc hanbok, phụ nữ chuẩn bị các món ăn. Vào ngày Tết Nguyên đán, chúng ta ăn bánh canh làm từ garae-tteok để bắt đầu với một trái tim trang trọng và thức tỉnh. Người ta nói rằng trẻ con sẽ không già nếu không được ăn bánh canh. Vào ngày Tết Nguyên đán, theo nghi thức ăn uống của người Hàn Quốc, thức ăn được chuẩn bị đầu tiên sẽ được đặt trên bàn và ăn.

Ở Hàn Quốc, mỗi vùng miền lại có những đặc điểm ẩm thực khác nhau nhưng hầu hết người Hàn Quốc đều thích ăn cay và thích ăn đồ cay.

Chia sẽ bài viết này