Học tiếng Hàn qua các câu chuyện dân gian

배우는 한국어 1

Học tiếng Hàn qua truyện dân gian Tác giả: Soon-lye Kim, Ha-na Kim Trang sách: 248 trang Bổ sung: MP3 CD Giới thiệu về cuốn sách Đây là sách giáo khoa đọc hiểu tiếng Hàn giới thiệu 16 câu chuyện dân gian tiêu biểu của Hàn Quốc cùng với vị trí địa lý thực tế xung quanh những câu chuyện dựa trên.

Người học có thể thích nghiên cứu nhiều từ vựng, cách diễn đạt và các điểm ngữ pháp đặc trưng trong các câu chuyện dân gian. Tìm hiểu những câu chuyện dân gian từ các vùng khác nhau của Hàn Quốc và đọc những mô tả sống động về các địa điểm nổi tiếng xuất hiện ở đó!

Một trình đọc được thiết kế cho những người học tiếng Hàn trình độ trung cấp • Học nhiều từ vựng và cách diễn đạt khác nhau của Hàn Quốc thông qua 16 câu chuyện dân gian theo khu vực cụ thể Phụ lục riêng có sẵn với tiếng Anh, tiếng Trung, và bản dịch tiếng Nhật Bộ sách – Học tiếng Hàn qua lịch sử Hàn Quốc – Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích Học tiếng Hàn qua truyện dân gian – Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích truyền thống Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích Truyền thống Có âm thanh MP3 (CD) kèm theo sách. Bạn có thể tải về máy miễn phí từ trang web Darakwon (www.darakwon.co.kr). “Học tiếng Hàn qua truyện dân gian” là phần tiếp theo của “Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích truyền thống” và là sách giáo khoa đọc hiểu tiếng Hàn.

Tải sách PDF:

Tham gia fanpage tự học và thảo luận trao đổi về tiếng Hàn: https://www.facebook.com/trangtienghan


Nguồn sưu tầm Internet: vn1lib

Chia sẽ bài viết này