문화 가 있는 한국어 읽기 1 (Đọc tiếng Hàn với văn hóa 1)

가 있는 한국어 읽기 1 1

Sách giáo khoa cung cấp cho bạn nhiều chủ đề và thể loại khác nhau để đọc văn hóa Hàn Quốc!

* Đọc các thể loại đa dạng bao gồm các bài viết thực tế, bài luận và các ghi chú giải thích liên quan đến văn hóa Hàn Quốc!

* Xây dựng chức năng ngôn ngữ toàn diện thông qua các bài tập viết và nói trước và sau khi đọc!

* Được tổ chức để học sinh có thể tự mình tóm tắt và cấu trúc lại các ý chính của mỗi đoạn!

* Từ hiểu biết cơ bản về văn hóa đến các cuộc thảo luận so sánh về văn hóa,

tất cả đều trở nên khả thi thông qua việc học và đọc từ vựng từng bước !

Tải file sách pdf

Quyển 1: Download

Quyển 2: Download

Quyển 3: Download

Quyển 4: Download

Quyển 5: Download

Quyển 6: Download

Tham gia fanpage tự học và thảo luận trao đổi về tiếng Hàn: https://www.facebook.com/trangtienghan


Nguồn sưu tầm Internet: vn1lib

Chia sẽ bài viết này