Ở Hàn Quốc nếu nói ” I love you”

i love you

요즘은 한국에서 ‘사랑한다는’ 말이 유행이다. 라디오나 TV 방송, 잡지나 인터넷 등 여러 곳에서 그 말이 자주 등장한다. 연예인들이 팬에게 특히 많이 쓰는 인사말이기도 하다. 친한 친구 사이에도 ‘사랑해’라는 말을 문자 끝에 사용하는 것이 많아졌고 젊은이들뿐만이 아니라 나이 든 사람까지 그런 표현을 점점 더 쓰게 됐다. 평생 이 말을 안하고 지낸 부부도 ‘사랑한다’는 말을 자주 해야 한다는 조언을 듣기 때문이다. 한국 사회는 유행이 쉽게 번지고 자주 변하는 듯 하다.

Bài dịch tham khảo

Từ ‘I love you’ phổ biến ở Hàn Quốc những ngày này. Từ này xuất hiện thường xuyên ở nhiều nơi khác nhau như đài phát thanh, chương trình truyền hình TV, tạp chí và Internet. Đây cũng là một lời chào mà những người nổi tiếng đặc biệt sử dụng đối với người hâm mộ của họ. Ngay cả trong những người bạn thân, từ ‘I love you’ được sử dụng ngày càng nhiều ở cuối văn bản, và không chỉ giới trẻ mà cả những người lớn tuổi cũng sử dụng những cách diễn đạt như vậy ngày càng nhiều. Điều này là do ngay cả những cặp đôi chưa từng nói điều này cả đời cũng được khuyên nên nói ‘Anh yêu em’ thường xuyên. Trong xã hội Hàn Quốc, thời trang dường như dễ dàng lan rộng và thay đổi thường xuyên.

Chia sẽ bài viết này