Cơ hội việc làm khi du học Hàn Quốc

south korea 1

현재 한국 에 있는 외국인 유학생 12 만 3 천 858 명 가운데 베트남인 은 1 만 4 천 614 명 으로 중국인 (6 만 8 천 814 명) 에 이어 두 번째 로 많다.

베트남 출신 유학생 수 는 2007 년 2 천 242 명과 비교 하면 10 년 사이 에 6.5 배 급증 했다. 작년 7 천 459 명 에 비해서 는 갑절 로 늘었다.

한국 드라마 와 K 팝 등 의 영향 으로 한국 에 대한 관심 이 커지고 한국 기업 들의 베트남 진출 해지자 한국 유학 수요.

Bài dịch tham khảo

Trong số 123.858 sinh viên quốc tế hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc, 14.614 là người Việt Nam, lớn thứ hai sau Trung Quốc (68.814).

Số lượng sinh viên quốc tế đến từ Việt Nam đã tăng gấp 6,5 lần trong 10 năm so với 2.242 người vào năm 2007. Con số này đã tăng gấp đôi so với 7.459 của năm ngoái.

Với ảnh hưởng của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc và K-pop ngày càng quan tâm đến Hàn Quốc và sự gia nhập của các công ty Hàn Quốc vào Việt Nam kéo theo nhu cầu du học Hàn Quốc.

Chia sẽ bài viết này