Từ vựng tiếng Hàn xây dựng

 1.  공사장: công trường
 2. 기둥: cột
 3. 슬라브: sàn
 4. 철근콘크리트: bê tông cốt thép
 5. 자갈: đá dăm
 6. 모래: cát
 7. 조적조: gạch
 8. 모르타르: vữa
 9. 페인트: sơn
 10. 강재: thép
 11. 유리: kính
 12. 복도: hành lang
 13. 벽: tường
 14. 마루: sàn nhà
 15. 마당: sân
 16. 문: cửa
 17. 지붕: mái nhà
 18. 시공: thi công
 19. 청사진: bản thiết kế
 20. 연면적: diện tích sàn
 21. 단면도: mặt cắt ngang
 22. 침하: sụt, lún
 23. 속빈시멘트 블록: khối bê tông rỗng
 24. 자기 질타일: gạch sứ
 25. 도기 질타일: gạch gốm
 26. 바탕 고르기: san nền
 27. 토대: nền
 28. 발판: giàn giáo
 29. 안전모: mũ bảo hộ
 30. 보안경: kính bảo hộ
 31. 비상구: cửa thoát hiểm
 32. 안전망: lưới an toàn
 33. 개조하다: sửa chữa
 34. 토지의 한 구획: lô đất
 35. 지하: ngầm
 36. 기초 공사: xây móng
 37. 오수정화조: hố xí tự hoại, hố gas
 38. 도면 : bản thiết kế
 39. 배수: thoát nước
 40. 착공, 개시: khởi công
 41. 층수: số tầng
 42. 지하 면적: diện tích tầng hầm
 43. 조감도: bản vẽ đồ hoạ
 44. 천정도: Bản thiết kế trần nhà
 45. 천장: trần nhà
 46. 환기, 배기: thông gió
 47. 수도설비도면: Bản thiết kế đường ống nước
 48. 건설 허가서: Giấy phép xây dựng
 49. 견적서: Bản hạch toán
 50. 시공계약서: Hợp đồng xây dựng
 51. 토지매매계약서: Hợp đồng mua bán đất
 52. 욕실: Phòng tắm
 53. 대변기: Xí bệt (xổm)
 54. 소변기: Tiểu nam
 55. 욕조: Bồn tắm
 56. 샤워 부스: Bồn tắm đứng
 57. 세면대: Bồn rửa mặt
 58. 환풍기 : Quạt thông gió
 59. 수도꼭지: vòi nước
 60. 온수기: bình nước nóng
 61. 골조: khung
 62. 벽돌, 블록공사: xây tường, khối
 63. 타일공사: thi công gạch lát
 64. 방수공사: thi công chống thấm
 65. 지붕 및 홈통공사: thi công mái nhà và rãnh(máng) nước
 66. 미장공사: trát (vữa)
 67. 창호공사: lắp dựng cửa (các loại)
 68. 유리공사: lắp kính
 69. 칠 공사: sơn
 70. 인테리어 공사: tiến hành trang trí nội thất
 71. 조립식가설 사무소: văn phòng xây dựng lắp ráp(tạm)
 72. 조립식가설 울타리/펜스: hàng rào xây dựng lắp ráp(tạm)
Mời bạn đánh giá
Chia sẽ bài viết này