Từ vựng tiếng Hàn về kinh doanh

tu-vung-tieng-han-ve-kinh-doanh

 

Từ vựng tiếng Hàn về kinh doanh:

 1. 고정비: Chi phí cố định
 2. 공장: Nhà máy
 3. 공헌이익: Lợi nhuận đóng góp
 4. 기업소득세: Thuế thu nhập doanh nghiệp
 5. 기존고객: Khách hàng hiện có
 6. 단품: Sản phẩm riêng lẻ
 7. 단가: Đơn giá
 8. 단위: Đơn vị
 9. 대부: Khoản vay nợ
 10. 마케팅: Tiếp thị
 11. 매장: Cửa hàng
 12. 매출비중: Tỷ lệ doanh số
 13. 매출성장률: Tỉ lệ tăng trưởng doanh thu
 14. 매출액: Doanh số bán hàng
 15. 목표액: Chỉ tiêu doanh số
 16. 무이자할부: Trả góp không lãi
 17. 미출고: Hàng chưa giao
 18. 방송제작비: Chi phí sản xuất
 19. 배송(원): Đại lý giao hàng
 20. 배송비: Chi phí giao hàng
 21. 배송예정일: Ngày dự kiến giao hàng
 22. 벤더: Nhà cung cấp
 23. 변동비: Chi phí biến động
 24. 사업자등록증: Giấy phép kinh doanh
 25. 상품: Sản phẩm
 26. 상품개발: Phát triển sản phẩm
 27. 상품소개: Giới thiệu sản phẩm
 28. 상품기술서: Tờ giải thích sản phẩm
 29. 수발: Nhận và gửi hàng
 30. 수수료: Tiền hoa hồng
 31. 시장가: Giá thị trường

Tải file từ vựng tiếng Hàn về kinh doanh (pdf):

Bài viết trên mình đã giúp bạn tổng hợp những từ vựng tiếng Hàn về kinh doanh để trao dồi thêm kiến thức, hy vọng bài viết mang đến nhiều hữu ích cho bạn.

👉 Từ vựng chuyên ngành theo chủ đề


Bài viết liên quan:

Theo dõi Fanpage để nhận chia sẽ bài mới nhất!
Nguồn từ vựng tiếng Hàn về kinh doanh: sưu tầm Internet

Chia sẽ bài viết này