Từ vựng tiếng Hàn văn phòng phẩm

 1. 주간 잡지:  tạp chí tuần
 2. 잡지:  tạp chí
 3. 문방구:  văn phòng phẩm
 4. 종이:  giấy
 5. 필기용지:  giấy viết
 6. 압지:  giấy thấm
 7. 카분지:  giấy than
 8. 편지지:  giấy viết thư
 9. 포장지:  giấy gói quà
 10. 압핀,압정:  đinh bấm giấy
 11. 책방:  tiệm sách
 12. 책:  sách
 13. 안내서:  hướng dẫn
 14. 서적상인:  người bán sách
 15. 공책,노트:  sổ tay
 16. 소설:  tiểu thuyết
 17. 단편소설:  truyện ngắn
 18. 주간 시문:  nhật báo
 19. 최신식:  tin nhanh
 20. 스테이플러:  cái bấm giấy
 21. 습자책:  vở chép bài
 22. 봉투:  bao thư
 23. 풀질이 되어 있는 봉투:  bao thư có keo
 24. 지도:  bản đồ
 25. 계산기:  máy tính
 26. (휴대용)계산기:   máy tính bỏ túi
 27. 탁상 다이어리:  lịch để bàn
 28. 만년필:  bút máy
 29. 펜,붓:  but viết
 30. 연필:  viết chì
 31. 종이 자르는 칼 :  dao rọc giấy
 32. 매직펜:  ây bút lông
 33. 종이 집개 클립:  cái kẹp giấy
 34. 펀치:  cái đục lỗ giấy
 35. 서진,문진:  đồ chặn giấy
 36. 잉크,잉크병:  mực, lọ mực
 37. 잉크먹:  mực tầu
 38. 가위:  cái kéo
 39. 소포트라이트:  đèn để bàn
 40. 엽서 :  bưu thiếp
 41. 풀:  keo dán
 42. 고무 지우개:  cực tẩy
 43. 연필 깎이:  cái gọt bút chì
 44. 자:  cây thước
Mời bạn đánh giá
Chia sẽ bài viết này