Từ vựng tiếng Hàn quan hệ gia đình và họ hàng

 1. 오빠: Anh (em gái gọi)
 2. 형: Anh (em trai gọi)
 3. 언니: Chị (em gái gọi)
 4. 누나: Chị (em trai gọi)
 5. 매형 : Anh rể (em trai gọi)
 6. 형부 : Anh rể (em gái gọi)
 7. 형수 : Chị dâu
 8. 동생: Em
 9. 남동생: Em trai
 10. 여동생: Em gái
 11. 매부: Em rể (đối với anh vợ)
 12. 제부: Em rể (đối với chị vợ)
 13. 직계가족: Quan hệ trực hệ
 14. 증조 할아버지: Cụ ông
 15. 증조 할머니: Cụ bà
 16. 할아버지: Ông
 17. 할머니: Bà
 18. 아버지: Ba,bố
 19. 외증조 할아버지: Cụ ông (bên ngoại)
 20. 외증조 할머니: Cụ bà (bên ngoại)
 21. 외할머니: Bà ngoại
 22. 외할아버지: Ông ngoại
 23. 어머니: Mẹ,má
 24. 나: Tôi
 25. 조카: Cháu
 26. 친가 친척: (Họ hàng bên nội _ Anh chị em của bố)
 27. 작은아버지 : Chú,em của bố
 28. 작은어머니 : Thím
 29. 삼촌 : Anh,em của bố
 30. 고모 : Chị,em gái của bố
 31. 고모부 : Chú,bác
 32. 형제 : Anh chị em
 33. 할아버지: Ông
 34. 할머니: Bà
 35. 큰아버지 : Bác,anh của bố
 36. 큰어머니 : Bác gái (vợ của bác )
 37. 이모부: Chú (chồng của)
 38. 외(종)사촌: Con của cậu (con của)
 39. 이종사촌: Con của dì (con của)
 40. 처가 식구 :Gia đình nhà vợ
 41. 아내: Vợ
 42. 장인: Bố vợ
 43. 장모: Mẹ vợ
 44. 처남 : anh,em vợ (con trai)
 45. 처제 : em vợ
 46. 처형 : Chị vợ
 47. 사촌 : Anh chị em họ
 48. 외가 친척: Họ hàng bên ngoại
 49. 외할아버지 : Ông ngoại
 50. 외할머니 : Bà ngoại
 51. 외삼촌: Cậu hoặc bác trai
 52. 외숙모: Mợ (vợ của )
 53. 이모: Dì hoặc bác gái (chị của mẹ)
 54. 댁 식구 :Gia đình nhà chồng
 55. 남편: Chồng
 56. 시아버지: Bố chồng
 57. 시어머니: Mẹ chồng
 58. 시아주버니 (시형) : Anh chồng
 59. 형님 : Vợ của anh chồng
 60. 시동생 : Em chồng
 61. 도련님 : Gọi em chồng một cách tôn trọng
 62. 동서 : Vợ của em,hoặc anh chồng
 63. 시숙 : Anh chị em chồng
 64. 며느리 : Con dâu
Chia sẽ bài viết này