Từ vựng tiếng hàn đường sắt

 1. 기차역: ga xe lửa
 2. 엔진,기관: máy xe lửa
 3. 엔지나어: trưởng máy
 4. 기차표: vé tàu lửa
 5. 매표소: phòng bán vé
 6. 표 판매원: nhân viên bán vé
 7. 발착시간: lịch trình xe
 8. 기차 시간표: bảng giờ tàu
 9. 대합실: phòng đợi
 10. 안내소: phòng hướng dẫn
 11. 급행 열차: tàu tốc hành
 12. 완행열차: tàu địa phương
 13. 철도: đường rây
 14. 방책,방벽: rào chắn
 15. 승강장,플랫폼: sân ga
 16. 역: nhà ga
 17. 출구: lối ra
 18. 입구: lối vào
 19. 도착시간: giờ tàu đến
 20. 출발시간: giờ tàu đi
 21. 확성기,스피커: loa phóng thanh
 22. 플랫폼 시계: đồng hồ ở sân ga
 23. 플랫폼 지붕: mái che sân ga
 24. 대피선: đường tránh
 25. 터널,지하도: đường hầm
 26. 안내자: người soát vé
 27. 수화물: hành lý
 28. 직월: nhân viên
 29. 트레일러: toa xe
 30. 운반차: hành khách
 31. 특등 객차: toa hạng sang
 32. 화물열차: toa hàng hóa
 33. 식당차: toa hàng ăn
 34. 침대차: giường ngủ
 35. 팔걸이: tay ghế
 36. 더블 의자: ghế đôi
 37. 싱글 의자: ghế đơn
 38. 접의자: ghế xếp
 39. 쿠션: đệm ghế
Mời bạn đánh giá
Chia sẽ bài viết này