Ngữ pháp trung cấp

ngữ pháp tiếng hàn trung cấp

Tổng hợp 50 ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp phần 2

Bài viết liên quan: Ngữ pháp tiếng Hàn dành cho Topik Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp Ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp Mẹo học ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp dễ nhất Theo dõi Fanpage để nhận chia sẽ mới nhất!Nguồn tài liệu ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp: https://www.topik.edu.vn/ngu-phap-tieng-han-trung-cap.html

Tổng hợp 50 ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp phần 2 Read More »

ngữ pháp tiếng hàn trung cấp

Tổng hợp 50 ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp

Giải thích ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp: Đây là ngữ pháp kết hợp từ hai ngữ pháp “(으)면서” (“vừa… vừa…”) và “아/어도” (“cho dù… cũng”). Biểu hiện nội dung ở vế sau “(으)면서도” trái ngược với vế trước. Có thể kết hợp với thời thể quá khứ 았/었. Ví dụ: 민수 씨가 여자 친구가

Tổng hợp 50 ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp Read More »

A. 안녕하세요? 저는 박준영입니다.

B. 안녕하세요? 제 이름은 흐엉입니다.

    박준영 씨는 한국 사람입니까?

A. 네, 한국 사람입니다.

    흐엉 씨는 말레이시아 사람입니까?

B. 아니요, 저는 베트남 사람입니다.

 

[contact-form-7 id="5b4a51d" title="Ghi chú"]