Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp

Ngữ pháp tiếng Hàn là một phần quan trọng trong quá trình học ngôn ngữ này. Tuy nhiên, nó thường là một phần khó khăn đối với nhiều người học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những kiến thức ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp cơ bản nhất, giúp chúng ta có thể bắt đầu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn.

ngu-phap-tieng-han-so-cap

Đặc trưng Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp

Để bắt đầu học ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp, chúng ta cần hiểu về các đặc trưng cơ bản của ngữ pháp này.

 1. Danh từ: Danh từ trong tiếng Hàn thường được chia thành hai loại chính: danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật. Danh từ chỉ người thường kết thúc bằng các hậu tố -씨, -님, -군, -양, trong khi danh từ chỉ vật thường không có hậu tố nào. Để sử dụng danh từ trong câu, chúng ta cần chú ý đến thứ tự của danh từ và tính từ.

Ví dụ:

 • 좋은 사람 (người tốt)
 • 작은 집 (nhà nhỏ)
 • 새로운 책 (sách mới)
 1. Động từ: Động từ trong tiếng Hàn thường được chia thành hai loại chính: động từ chính và động từ nối. Động từ chính là những động từ có thể đứng một mình trong câu, trong khi động từ nối cần có sự kết hợp với một danh từ hoặc tính từ để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Để sử dụng động từ trong câu, chúng ta cần chia động từ theo chủ ngữ của câu.

Ví dụ:

 • 나는 한국어를 공부합니다. (Tôi học tiếng Hàn.)
 • 그는 선생님입니다. (Anh ấy là giáo viên.)
 • 이 책은 재미있어요. (Quyển sách này rất thú vị.)
 1. Tính từ: Tính từ trong tiếng Hàn có thể được chia thành hai loại chính: tính từ gốc và tính từ phái sinh. Tính từ gốc là những tính từ không có sự kết hợp với bất kỳ thành tố nào khác, trong khi tính từ phái sinh được tạo thành từ tính từ gốc và các hậu tố khác. Để sử dụng tính từ trong câu, chúng ta cần đặt tính từ trước danh từ mà nó miêu tả.

Ví dụ:

 • 큰 집 (nhà lớn)
 • 새로운 차 (xe mới)
 • 가까운 친구 (người bạn thân thiết)
 1. Trợ từ: Trợ từ trong tiếng Hàn là những từ được sử dụng để bổ sung nghĩa cho động từ, tính từ hoặc danh từ. Một số trợ từ phổ biến nhất bao gồm: 은/는, 이/가, 을/를, 도/와, 과. Các trợ từ này có vai trò xác định chủ ngữ, tân ngữ, tân ngữ trực tiếp và kết hợp hai danh từ, hai động từ hoặc hai tính từ với nhau.

Ví dụ Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp

Để hiểu rõ hơn về ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp, hãy xem qua một số ví dụ sau:

 1. Danh từ:
 • Tôi là người Hàn Quốc. (나는 한국 사람입니다.)
 • Đây là cuốn sách của tôi. (이것은 나의 책입니다.)
 • Tôi biết bạn ấy. (나는 그를 알고 있어요.)
 1. Động từ:
 • Tôi học tiếng Hàn. (나는 한국어를 공부합니다.)
 • Anh ấy làm việc ở công ty này. (그는 이 회사에서 일해요.)
 • Chúng ta ăn cơm tối. (우리는 저녁을 먹어요.)
 1. Tính từ:
 • Đây là nhà đẹp. (이 집은 예쁩니다.)
 • Quyển sách này rất thú vị. (이 책은 정말로 재미있습니다.)
 • Bạn ấy là người thông minh. (그는 똑똑한 사람입니다.)
 1. Trợ từ:
 • Tôi đi bằng xe bus. (나는 버스로 갑니다.)
 • Tôi và bạn ấy đi xem phim. (나와 그는 영화를 보러 갑니다.)
 • Tôi học tiếng Hàn và tiếng Anh. (나는 한국어와 영어를 공부합니다.)

 

3 câu hỏi thường gặp Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp

 1. Làm thế nào để sử dụng chính xác danh từ trong câu?
  • Để sử dụng danh từ trong câu, chúng ta cần chú ý đến thứ tự của danh từ và tính từ. Tính từ luôn được đặt trước danh từ. Ví dụ: 좋은 사람 (người tốt), 작은 집 (nhà nhỏ), 새로운 책 (sách mới).
 1. Làm thế nào để sử dụng động từ trong câu?
  • Để sử dụng động từ trong câu, chúng ta cần chia động từ theo chủ ngữ của câu. Chủ ngữ trong tiếng Hàn có thể là danh từ chỉ người, danh từ chỉ vật hoặc đại từ. Ví dụ: 나는 한국어를 공부합니다. (Tôi học tiếng Hàn.), 그는 선생님입니다. (Anh ấy là giáo viên.), 이 책은 재미있어요. (Quyển sách này rất thú vị.)
 1. Làm thế nào để sử dụng trợ từ trong câu?
  • Trợ từ trong tiếng Hàn có vai trò xác định chủ ngữ, tân ngữ, tân ngữ trực tiếp và kết hợp hai danh từ, hai động từ hoặc hai tính từ với nhau. Các trợ từ phổ biến nhất bao gồm: 은/는, 이/가, 을/를, 도/와, 과.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp. Bằng việc hiểu và áp dụng ngữ pháp này, chúng ta có thể bắt đầu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn. Hãy luyện tập thường xuyên và không ngại thử áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ này.


Thông tin liên hệ:

GIA SƯ TIẾNG HÀN CẦN THƠ:

– Điện thoại: 0974 123 861

– Zalo: https://zalo.me/0974123861

– Facebook: facebook.com/giasudaytienghan

Mời bạn đánh giá
Chia sẽ bài viết này