Le Lin, một học sinh cờ vây đến từ Việt Nam

hoc tieng han quoc 1

오로지 바둑을 배우기 위해 연고도 없는 먼 이국땅으로 유학을 결심한 이가 있다. 고국인 베트남의 안정적인 생활을 뒤로하고 돌연 한국으로 온 레린이 바로 그 주인공이다. 베트남에서 한국에 온 지 어느덧 5년째 접어들었다는 그가 바둑과 사랑에 빠진 이야기를 들어보았다.  

Bài dịch tham khảo

Có một người đã quyết định đi du học ở một vùng đất xa lạ, không ràng buộc gì để chỉ học Baduk. Lerin, người bất ngờ đến Hàn Quốc sau khi bỏ lại cuộc sống ổn định ở quê nhà Việt Nam, là nhân vật chính. Tôi nghe câu chuyện về việc anh ấy yêu Baduk, anh ấy nói rằng anh ấy đã từ Việt Nam đến Hàn Quốc được 5 năm. 

Chia sẽ bài viết này