Một giấc mơ được vẽ trong bức tranh Hàn Quốc

ha ye jin

2007년 4월, 티반니 씨는 캄보디아에서한국으로 이주하며 한예진이라는새 이름을 얻었다. 처음엔 동생들의 학업을 잇기 위해 찾은 먼 땅이었지만 한국은 그에게 중·고등학교와 대학교 졸업은 물론, 한국과 캄보디아에서 미술 개인전을 여는 소중한 기회를 안겨주었다. 낯선 땅에서 그에게 편안함과 자신감, 존재감을 심어준 것은 한국의 전통 회화인 한국화였다. 

Bài dịch tham khảo

Vào tháng 4 năm 2007, ông Tivanni chuyển đến Hàn Quốc từ Campuchia và lấy tên mới là Han Ye-jin. Ban đầu, đó là một vùng đất xa xôi mà anh ấy đã đến thăm để tiếp nối việc học của các em mình, nhưng Hàn Quốc đã cho anh ấy một cơ hội quý giá để tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông và đại học, cũng như tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân ở Hàn Quốc và Campuchia. Chính bức tranh Hàn Quốc, một bức tranh truyền thống của Hàn Quốc, đã mang đến cho anh sự thoải mái, tự tin và có mặt ở một vùng đất xa lạ.

Nguồn: https://www.kf.or.kr/ach/na/ntt/selectNttInfo.do

Chia sẽ bài viết này