Từ vựng tiếng Hàn phòng ăn

 1. 식당: phòng ăn
 2. 잔: cốc
 3. 점시: đĩa
 4. 커피잔:  ly
 5. 식탁: bàn ăn
 6. 스푼:  muỗng
 7. 포크: nĩa
 8. 접시: dĩa
 9. 냅킨: khăn ăn
 10. 칼: dao
 11. 도자기: đồ sứ
 12. 도자기 찬장: tủ đựng đồ sứ
 13. 피처: bình
 14. 포도주 잔: ly rượu
 15. 후추병:  lọ tiêu
 16. 소금 뿌리:  lọ muối
 17. 빵과 버터 플레이트:  đĩa đựng bánh mì và bơ
 18. 의자: ghế
 19. 커피 포트: bình café
 20. 찻주전자:  ấm trà
 21. 컵: Tách trà
 22. 은그릇: bộ dao nĩa
 23. 설탕 그릇: chén đựng đường
 24. 크리머: kem
 25. 샐러드 접시:  bát đựng salad
 26. 불꽃:  ngọn lửa
 27. 양초:  nến
 28. 촛대: chân nến
 29. 뷔페: tủ đựng đồ
 30. 맥주: Bia
 31. 식탁보: Khăn trải bàn
Mời bạn đánh giá
Chia sẽ bài viết này