Luyện nghe tiếng Hàn chủ đề hỏi thăm đường

Lee Jin: 실례지만 한국 은행에 어떻게 가요?
Xin chào bạn, cho tôi hỏi đường đến ngân hàng như thế nào vậy?

Sooil: 길을 잃었는데…….
Bạn đang đi nhầm đường rồi.

Lee Jin: 은행에 어디에 있는지 아세요?
Xin lỗi, bạn biết địa điểm đến này ở đâu không?

Sooil: 아! 우리 집은 은행에 근처에 있어요.
Ah nhà tôi cũng ở gấn đó.

Lee Jin: 아마, 제가 길을 잃었어요. 거기에 가는 길을 가르쳐 줄 수 있어요?
Tôi bị lạc đường. Bạn có thể nói cho tôi cách đến đó không?

Sooil: 네, 길을 가르쳐 줄게요.
Tôi sẽ chỉ đường cho bạn. bạn đừng quá lo.

Lee Jin: 여기에서 거기까지 얼마나 걸려요?
Từ đây đến ngân hàng khoảng bao xa?

Sooil: 조금 멀어요. 여기에서 쭉 가서 공원이 나올 거예요.
Khá xa đấy. À, trên đường đến đây, bạn có thấy một công viên không?

Lee Jin: 이 길로 가서 편의점에 지나가서 은행이 공원 앞에 있어요.
Đi con đường này. Bạn sẽ đi qua một cửa hàng tiện lợi. Ngân hàng ở phía trước công viên

Sooil: 네, 감사합니다.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Lee Jin: 별 말씀을요.
Vâng, không có chi.

Chia sẽ bài viết này