Khóa học

Khóa học Eps Topik

KHÓA HỌC EPS TOPIK (E9) Khóa học 5 tháng (36 buổi) Thời lượng 3 buổi/tuần (120ph/buổi) Tự tin giao tiếp tiếng Hàn cơ bản Chuyên sâu về đọc hiểu, nghe hiểu Cam kết chất lượng đầu ra Số lượng học viên khoảng 10 bạn/lớp Ưu đãi đặc biệt: Tặng giáo trình, tài liệu học Đào

Khóa học Eps Topik Read More »

A. 안녕하세요? 저는 박준영입니다.

B. 안녕하세요? 제 이름은 흐엉입니다.

    박준영 씨는 한국 사람입니까?

A. 네, 한국 사람입니다.

    흐엉 씨는 말레이시아 사람입니까?

B. 아니요, 저는 베트남 사람입니다.

 

[contact-form-7 id="5b4a51d" title="Ghi chú"]