Bài 8: Những câu giao tiếp tiếng hàn hàng ngày khi ăn uống

1. 메뉴 좀 보여주세요 : Vui lòng cho tôi mượn menu

Đọc là: me-nyu jom bo-yeo-ju-se-yo

2. 추천해주실 만한거 있어요? : Có thể giới thiệu cho tôi vài món được không?

Đọc là: chu-cheon-hae-ju-sil man-han-geo iss-eo-yo

3. 물 좀 주세요 : Cho tôi xin một chút nước

Đọc là: mul jom ju-se-yo

4. 이걸로 주세요 : Làm ơn cho tôi món này

Đọc là: i-geol-lo ju-se-yo

5. 계산해 주세요 : Hãy thanh toán/ tính tiền cho tôi

Đọc là: gye-san-hae ju-se-yo

Bài 9: Một số câu giao tiếp tiếng hàn thông dụng nhất

Chia sẽ bài viết này