Từ vựng dụng cụ sinh hoạt phần 2

Gia-su-tieng-han-dung-cu-ca-nhan
Gia-su-tieng-han-dung-cu-nha-tam
Gia-su-tieng-han-phong-ngu
Gia-su-tieng-han-dung-cu-sua-chua
Chia sẽ bài viết này