LUYỆN THI PHỎNG VẤN EPS TOPIK 2024

1. Giáo trình 60 Bài EPS-TOPIK bản Tiếng việt 2023 cuốn 1 – Download

2. Giáo trình 60 Bài EPS-TOPIK bản Tiếng việt 2023 cuốn 2 – Download

3. Giáo trình 960 câu đọc hiểu bản mới nhất 2021  – Download

4. Giáo trình 960 câu nghe hiểu bản mới nhất 2021  – Download

5. File MP3 960 câu Nghe hiểu – Download

Luyện đề trắc nghiệm onlinenew

nong-dan
visa-e7
Korea

LUYỆN THI PHỎNG VẤN EPS TOPIK

PHẦN LUYỆN NGHE

Edit Content

Xin chào, Hân hạnh lần đầu gặp ông (bà)

Hãy giới thiệu về bản thân mình?

Vì sao lại muốn đi Hàn Quốc?

Lý do bạn đi Hàn Quốc

Mục đích của đi Hàn Quốc là gì?

Vì sao lại muốn làm việc tại Hàn Quốc?

Bây giờ là mấy giờ?

Edit Content

Hãy nhìn sang bên trái.

Hãy nhìn sang bên phải.

Hãy nhìn lên trên.

Hãy nhìn xuống dưới.

Hãy nhìn về phía trước.

Hãy nhìn ra sau.

Hãy bước lên phía trước 2 bước

Hãy bước lùi ra sau 1 bước

Hãy quay lại đằng sau.

Hãy bước sang bên trái.

Hãy bước sang bên phải.

Hãy giơ tay trái lên

Hãy giơ tay phải lên.

Hãy hạ tay trái xuống

Hãy hạ tay phải xuống.

Hãy giơ hai tay lên

Hãy xoay tay trái 1 vòng

Hãy xoay ngược lại 2 vòng

Hãy hạ xuống.

Bây giờ là mấy giờ?

Cái này là cái gì?

Chiều cao của bạn là bao nhiêu cm?

Chiều cao của tôi là 170cm

Trọng lượng cơ thể bạn là bao nhiêu?

Edit Content

Nếu sang Hàn Quốc thì bạn muốn làm công việc gì ?

Bạn sẽ đối xử như nào với đồng nghiệp

Nếu đồng nghiệp bận, bạn sẽ làm gì

Nếu việc ở công ty rất nhiều, bạn sẽ làm thế nào?

Nếu cấp trên phản đối ý kiến của bạn, bạn sẽ làm thế nào?

Bạn biết gì về Hàn Quốc?

Trong lúc làm việc hàng mắc lỗi thì phải làm thế nào

Bạn có năng lực ( kỹ năng) gì có thể sử dụng khi làm việc tại HQ?

Khi làm việc xảy ra tai nạn thì phải làm thế nào

Bạn có kỹ thuật mà có thể làm tốt hơn người khác không?

Luyen-phong-van-vong-2-eps-topik

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG KIỂM TRA TAY NGHỀ

Edit Content
Edit Content
plate1

Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy một số 12, bao gồm cả những người bị mù màu hoàn toàn.

Edit Content
plate2

– Nếu nhìn thấy số 8: là người có thị giác màu bình thường

Nếu nhìn thấy số 3: là người bị mù màu đỏ

– Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Edit Content
plate3

– Nếu nhìn thấy số 29: là người có thị giác màu bình thường

– Nếu nhìn thấy số 70: là người bị mù màu đỏ và xanh lục

– Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Edit Content
plate4-2

– Nếu nhìn thấy số 5: là người có thị giác màu bình thường

– Nếu nhìn thấy số 2: là người bị mù màu đỏ và xanh lục

– Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Edit Content
plate5-2

– Nếu nhìn thấy số 3: là người có thị giác màu bình thường

– Nếu nhìn thấy số 5: là người bị mù màu đỏ và xanh lục

– Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Edit Content
plate6

– Nếu nhìn thấy số 15: là người có thị giác màu bình thường

– Nếu nhìn thấy số 17: là người bị mù màu đỏ và xanh lục

– Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Edit Content
plate7

– Nếu nhìn thấy số 74: là người có thị giác màu bình thường

– Nếu nhìn thấy số 21: là người bị mù màu đỏ và xanh lục

– Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Edit Content
plate8

– Nếu nhìn thấy số 6: là người có thị giác màu bình thường

– Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Edit Content
plate9

– Nếu nhìn thấy số 45: là người có thị giác màu bình thường

– Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Edit Content
plate10

– Nếu nhìn thấy số 5: là người có thị giác màu bình thường

– Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Edit Content
plate11

– Nếu nhìn thấy số 7: là người có thị giác màu bình thường

– Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Edit Content
plate12

– Nếu nhìn thấy số 16: là người có thị giác màu bình thường

– Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Edit Content
plate13

– Nếu nhìn thấy số 73: là người có thị giác màu bình thường

– Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Edit Content
plate14

– Không thấy số gì: Những người có thị lực bình thường hoặc mù màu hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ số nào

– Nhìn thấy số 5: là người bị mù màu đỏ và xanh lục

Edit Content
plate15

– Không thấy số gì: Những người có thị lực bình thường hoặc mù màu hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ số nào

– Nhìn thấy số 45: là người bị mù màu đỏ và xanh lục

Edit Content
plate16

– Nhìn thấy số 26: Những người có thị lực bình thường

– Nhìn thấy số 6, số 2 mờ: người bị mù màu đỏ (protanopia) sẽ nhìn thấy số 6 còn người bị mù màu đỏ nhẹ (prontanomaly) có thể nhìn thấy số 2 mờ mờ.

– Nhìn thấy số 2, số 6 mờ: người bị mù màu xanh lục (deuteranopia) sẽ nhìn thấy số 2, còn người bị mù màu xanh lục nhẹ (deuteranopia) có thể nhìn thấy số 6 mờ mờ.

Edit Content
plate17

– Nhìn thấy số 42: Những người có thị lực bình thường

– Nhìn thấy số 2, số 4 mờ: người bị mù màu đỏ (protanopia) sẽ nhìn thấy số 4 còn người bị mù màu đỏ nhẹ (prontanomaly) có thể nhìn thấy số 4 mờ mờ.

– Nhìn thấy số 4, số 2 mờ: người bị mù màu xanh lục (deuteranopia) sẽ nhìn thấy số 4, còn người bị mù màu xanh lục nhẹ (deuteranopia) có thể nhìn thấy số 2 mờ mờ.

Edit Content
plate18

– Những người có thị lực màu bình thường sẽ có thể theo dõi cả hai đường màu tím và đỏ

– Những người bị mù màu đỏ (Protanopia) có thể dò đường màu tím, những người có protanomaly (tầm nhìn màu đỏ yếu) có thể dò theo đường màu đỏ, với độ khó tăng dần

– Những người bị mù màu xanh lá cây (Deuteranopia) có thể theo dõi đường màu đỏ, những người bị thị lực xanh yếu (Deuteranomaly) có thể dò theo đường màu tím với độ khó tăng dần.

Edit Content
plate19

– Những người có thị lực màu bình thường hoặc mù màu hoàn toàn không thể dò theo đường kẻ

– Hầu hết những người bị mù màu xanh đỏ có thể theo dõi đường uốn lượn, tùy thuốc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng

Edit Content
plate20

– Những người có thị lực màu bình thường sẽ có thể dõi theo một đường uốn lượn màu xanh lá cây

– Hầu hết mọi người với bất kỳ hình thức mù màu nào sẽ không thể theo dõi đúng đường

Edit Content
plate21

– Những người có thị lực màu bình thường sẽ có thể dõi theo một đường uốn lượn màu cam

– Hầu hết mọi người với bất kỳ hình thức mù màu nào sẽ không thể theo dõi đúng đường

Edit Content
plate22

– Những người có thị lực màu bình thường sẽ có thể dõi theo một đường uốn lượn màu xanh lam/vàng-xanh lục

– Người mùi màu xanh đỏ sẽ theo dõi đường màu xanh lam và đỏ

– Những người bị mù màu hoàn toàn sẽ không thể theo dõi bất kỳ đường nào

Edit Content
plate23

– Những người có thị lực màu bình thường sẽ có thể dõi theo một đường uốn lượn màu đỏ và màu cam

– Người mùi màu xanh đỏ sẽ theo dõi đường màu đỏ và xanh lam

– Những người bị mù màu hoàn toàn sẽ không thể theo dõi bất kỳ đường nào

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

Thời gian đánh giá: 4 phút

Ⅰ. Hạng mục yêu cầu và nội dung đánh giá
1. Giới thiệu bản thân:
Hãy giới thiệu bản thân, những điểm mạnh của bản thân, kinh nghiệm liên quan và kế hoạch sau khi có việc làm bằng tiếng Hàn (40 giây)

예제/ Ví dụ:

‘안녕하세요’ -> ‘안녕하세요’ -> Xin chào

기타/Câu khác……………………………………………………………………….

2. Hội thoại cơ bản và Chỉ thị hành động:

Hãy trả lời thích hợp đối với các câu hỏi tiếng Hàn của người phỏng vấn

예제/ Ví dụ:

(왼손, 오른손, 양손)을 올리세요, 내리세요

Hãy giơ (tay trái, tay phải, cả 2 tay) lên, hãy bỏ (tay trái, tay phải, cả 2 tay) xuống.
기타/Yêu cầu khác

2. Nói đúng tên: 60 ảnh vật dụng
Hãy trả lời bằng tiếng Hàn tên của vật dụng mà người phỏng vấn đưa ra.

 


Nguồn: Trung tâm lao động nước ngoài
http://colab.gov.vn/

Edit Content

Năng lực tay nghề cơ bản:
Hãy trả lời bằng tiếng Hàn những câu hỏi của người phỏng vấn để đánh giá năng lực tay nghề cơ bản.

Năng lực tay nghề cơ bản là gì?
Tiến hành đánh giá phỏng vấn 5 trong 10 lĩnh vực có trong bài thi kỹ năng bằng cách phân loại ra 10 loại năng lực được sử dụng chung trong hầu hết các ngành công nghiệp để phát huy tối đa năng lực thực hành nghề.

Lĩnh vực cụ thểĐịnh nghĩa
Khả năng quan hệ công chúng

Là khả năng cư xử hòa nhã, không gây gổ với những người xung quanh khi làm việc

예제/Ví dụ

직장동료가 바쁘면 어떻게 할 거예요?

Bạn sẽ làm gì khi đồng nghiệp của bạn đang bận rộn?

Khả năng hiểu biết về tổ chức

Là khả năng hiểu về hệ thống tổ chức và kinh doanh, bao gồm cả các xu thế quốc tế để tiến hành công việc một cách trôi chảy.

예제/Ví dụ

회사에 일이 많으면 어떻게 할 거예요?

Bạn sẽ làm gì khi công ty của bạn quá nhiều việc?

Khả năng tính toán

Năng lực hiểu chính xác và áp dụng vào công việc 4 phép toán cộng, trừ, nhân, chia, thống kê, xác suất thống kê.

예제/Ví dụ

1kg은 몇 g입니까?(예: 7km=700,000cm , 2㎖=0.0002L)

1kg là bao nhiêu g? (Ví dụ: 7km= 700,000cm, 2ml=0.0002L)

Khả năng giải quyết vấn đề

업무를 수행함에 있어 문제 상황이 발생하였을 경우, 창조적이고 논리적인 사고를 통하여 이를 올바르게 인식하고 적절히 해결하는 능력

Là khả năng nhận thức đúng đắn bằng suy nghĩ sáng tạo và logic những vấn đề phát sinh khi đang làm việc và giải quyết một cách hợp lý những vấn đề đó.

예제/Ví dụ

일을 하다 실수하면 어떻게 할 거예요?

Bạn sẽ làm gì khi bạn làm sai trong công việc?

Kỹ năng

업무를 수행함에 있어 도구, 장치 등을 포함하여 필요한 기술에는 어떠한 것들이 있는지 이해하고, 실제로 업무를 수행함에 있어 적절한 기술을 선택하여 적용하는 능력

Là khả năng hiểu, chọn và vận dụng hợp lý những kỹ năng cần thiết sử dụng trong công việc như dụng cụ, thiết bị…vào công việc thực tế.

예제/Ví dụ

한국에서 사용할 수 있는 기술(자격증) 있어요?

 Bạn có kỹ năng (giấy chứng nhận) nào có thể sử dụng vào công việc ở Hàn Quốc hay không?

 


Nguồn: Trung tâm lao động nước ngoài
http://colab.gov.vn/

Edit Content
giay

장화

Giày

bao ho

가슴장화

Bộ giầy ủng đánh cá

ao-mua

비옷

Áo mưa

giang tay

고무장갑

Găng tay cao su

giang tay 2

목장갑

Găng tay

ao-phao

구명동의

Áo phao cứu sinh

phao-cuu-sinh

구명환

Phao cứu sinh

binh-cuu-hoa

소화기

Bình cứu hỏa

thuyen

어선(배)

Thuyền

luoi

그물

Lưới

gioi bat ca

통발

Giỏ bắt cá

day

밧줄(로프)

Dây thừng

den dom dom

집어등

Đèn gom cá

moc

고리

Móc

luoi danh ca

양망기

Lưới đánh cá

day

쇠사슬

Dây xích (sắt)

rong roc

도르래

Ròng rọc

vot

뜰채

Vợt cá

luoi cau

낚시바늘

Lưỡi câu

mo neo

Mỏ neo

phao tieu

부자(부표)

Phao tiêu

ro

바구니

Rổ

thung cao su

고무통

Thùng cao su

thung

폴리스티렌 박스

Hộp nhựa cách nhiệt

can

저울

Cái cân

xe rua

손수레

Xe đẩy bằng tay (xe rùa)

xe cut kit

일륜차

Xe cút kít

voi rong 1

호스

Vòi rồng

dao

Dao

moc luoi

바늘대

Móc lưới

cao trai so

조개갈퀴

Cào trai sò

cuoc

호미

Cuốc

len

Xẻng

kim

니퍼

Kìm

kim cat

펜치

Kìm cắt

keo

가위

Kéo

choi

빗자루

Chổi

hot rac

쓰레받기

Cái hót rác

choi quet nha

청소용 솔

Chổi quét nhà

thang

사다리

Thang

thuoc do

줄자

Thước dây

ghe

의자

Ghế

day ni long

비닐 끈

Dây ni lông

cu neo

갈고리

Cù neo

may bom nuoc

수중펌프

Máy bơm nước dưới biển

thuc an

사료

Thức ăn cho hải sản

kinh chong nuoc

수경(물안경)

Kính chống nước

la ban

나침반

La bàn

den pin

손전등

Đèn pin

co tren thuyen

어선 깃발

Cờ trên thuy ề n cá

den pha

서치라이트

Đèn pha

be dung ca tren thuyen

어선 수조

Bể đựng cá trên thuyền

hai dang

등대

Ngọn hải đăng

bong bao hieu

해녀구

Bóng báo hiệu của nữ ngư dân

neo thuyen

용구대

Neo thuyền

ruong muoi

염전(소금채취)

Ruộng muối

chan vit

오리발

Chân vịt

nuoi hai sam

양식장

Nơi nuôi trồng hải sản

bao

쌀자루(마대)

Túi gạo

luoi vot

반두

Lưới vợt

 


Nguồn: Trung tâm lao động nước ngoài
http://colab.gov.vn/

Edit Content

1. Mỗi thí sinh chỉ có 1 cơ hội để trả lời mỗi câu hỏi.

2. Cảnh phỏng vấn thí sinh sẽ được quay video và gửi đến cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc.

3. Chúng tôi chấm điểm năng lực tiếng Hàn của thí sinh thông qua mỗi câu trả lời tương ứng với từng hạng mục.

 


Nguồn: Trung tâm lao động nước ngoài
http://colab.gov.vn/

eps-topik-2

Luyện thi xuất khẩu lao động

Học phí giảm còn:7.990.000đ

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG HÀN