LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG HÀN

Lịch học thứ: 3, 5, 7

 • Hàn giao tiếp: 08h - 11h
  Full
 • Lớp Topik 1: 14h - 15h30 Khai giảng 10/03/2024
  Đăng ký
 • Lớp Eps - Topik: 18h30 - 20h
  Full
 • Lớp Eps - Topik: 20h - 21h30 Khai giảng: 12/03/2024 (còn 02 suất)
  Đăng ký

Lịch học thứ: 2, 4, 6

 • Lớp Topik: 08h - 10h
  Full
 • Lớp giao tiếp: 10h - 11h30
  Full
 • Lớp sơ cấp 2: 14h30 -16h
  Full
 • Lớp Eps - Topik: 17h - 19h
  Full
 • Lớp Eps - Topik: 19h30 - 21h
  Full