LỊCH HỌC LỚP DÂU

Korea
 • Huyền Sương
 • Thu Sương
 • Như Ý
 • Phương Nhi

8h-10hThứ: 2 - 3 - 4 - 6 - 7

 • Ánh Nguyệt
 • Kiều Ngân
 • Ngọc Lành

10h-12hThứ: 2 - 4

 • Kiều Ngân
 • Ánh Nguyệt
 • Ngọc Lành

15h-17hThứ: 3 - 5 - 7

 • Phương Nhi
 • Kiều Duyên

18h-20hThứ: 2 - 3 - 4 - 5 - 6